Работодателите в Русе отчитат най-слабите намерения за наемане на служители

 Работодателите в Русе отчитат най-слабите намерения за наемане на служители
Публикация   10 Дек, 2019   /     akcent.bg   /     1466

   Българските работодатели ще посрещнат новата година оптимистично, като увереността им за наемане на служители през първото тримесечие на 2020 г. се очаква да е положителна във всички индустрии и региони в страната. Десет процента от работодателите, включени в Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта, планират да наемат нови служители през първите три месеца на годината, шест процента предвиждат да намалят работната сила и 82 процента не очакват промяна. След като данните бъдат коригирани спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта е +7% и остава непроменена в сравнение с предишното тримесечие и същия период на миналата година.  

   Най-силно темпо на наемане се предвижда в сектор „Минно дело”, където нетната прогноза за заетостта е +13% - значително увеличение от 12 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и същия период на миналата година. Стабилно увеличение на заетостта се очаква и в сектор „Строителство”, където прогнозата е +12%, както и в секторите „Производство” и „Транспорт, складове и комуникации“ с прогнози от +11%.  В допълнение за девето поредно тримесечие най-силен пазар на труда се очаква във Варна, където нетната прогноза за заетостта е +13%.

   Предвижда се скромно увеличение на числеността на служителите в Пловдив и София с прогнози от +8%, докато прогнозата за Бургас е +7%, а работодателите в Русе отчитат най-слабите намерения за наемане с прогноза от +3%.

    Също така през следващите три месеца работодателите във всички според размера си организации предвиждат да увеличат нивата на заетост. Работодателите от големите предприятия (250+ служители) очакват най-силното темпо на наемане, като отчитат нетна прогноза за заетостта от +22% - увеличение от 2 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие. Работодателите от средно големите предприятия (50-249 служители) предвиждат умерено темпо на наемане с прогноза от +8%, докато отчетените прогнози за малките (10-49 служители) и микропредприятията (по-малко от 10 служители) са съответно +7% и +4%.

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q1_19

Q4_19

Q1_20

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

+7%

+7%

+7%

БУРГАС

+5%

+6%

+7%

ПЛОВДИВ

+7%

+7%

+8%

РУСЕ

+5%

+4%

+3%

СОФИЯ

+7%

+8%

+8%

ВАРНА

+9%

+12%

+13%

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha