Днес е : Петък, 5 Март 2021

”Харвест” АД - Русе, България

Публикация 08 Oct, 2012 / akcent.bg

Основните производствени мощности на дружеството са на територията на зърнобазата в с. Червена вода

                   

”Харвест” АД  е акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Васил Левски” № 60, офис 5.

Офисът и адресът за кореспонденция е: гр. Русе, ул. „Николаевска” 40 А.

Телефони за контакти :     офис 082/824245 и 082/82246

факс 082/594520.

зърнобаза с. Ч. вода -  0815/2560

 

“Харвест АД е собственик на зърнобаза в с. Червена вода, Русенско. Зърнобазата е лицензирана като Публичен склад за съхранение на зърно с лицензия 65-1/2008 с лицензиран складов капацитетот 10 100 тона. Дружеството е лицензиран търговец на зърно и регистриран  земеделски производител.

Основният предмет на дейността на дружеството е производство, изкупуване, дообработка, приемане на влог , издаване на складови записи, съхранение и търговия със зърнени храни

За извършване на тази дейност Харвест АД разполага с необходимите машини, съоръжения, селскостопанска техника и прикачен инвентар, както и с необходимите квалифицирани кадри.

Основните производствени мощности на дружеството са на територията на зърнобазата в с. Червена вода. На терена са изградени складови, административни и обслужващи сгради – лабратории, кантари, автонатоварища, разтоварища, както и открити пътища и площадки с обща площ 27760 кв.м.

Управлява се от двама изпълнителни директори – Евгени Велковски и Борислав Йорданов.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама