Днес е : Петък, 27 Януари 2023

Температурните максимуми през януари - една от най-значителните топли вълни в историята на метеорологичните наблюдения у нас и в Европа.

Публикация 25 Jan, 2023 / ас. д-р Е. Иванов, р-тел МО Русе към НИМХ

   В края на декември 2022 г., началото на януари и към края на втората декада на същия месец 2023 г., в района на Русе и в почти цялата страна, са регистрирани продължителни топли вълни. И докато коледно-новогодишното затопляне е почти обичайно и ежегодно, което се вижда дори и при съпоставка на средно декадните температури за първата, втората и третата декада на декември за многогодишен период, то затоплянията през януари и то с подобна продължителност, интензивност и територориален обхват, са доста по-редки. Топлите адвекции на средиземноморски и трансформирани атлантически въздушни маси над района са срещано явление през януари и февруари, но не винаги това води до толкова чувствително повишение на температурите.

   През есенно-зимния сезон и на 2022/2023 г., за трета поредна година, което е доста рядко срещано, отново в южната част на Тихия океан се развива фазата „Ла Ниня“ на т. нар. южнотихокеанска осцилация. Въпреки отдалечеността ѝ на хиляди километри от нашата страна и твърде косвеното ѝ влияние върху нашия климат, тя все пак има своето отражение върху всички процеси и и явления, свързани с общата атмосферна циркулация и над Европа. Това, от своя страна, предполага усилване на на т. нар. полярен вихър със съсредоточаване на циклоналната дейност над северните и северозападните части от континента Европа, докато над южните му части доминира предимно антициклоналното барично поле.

   На 26.12.22 г. се установява продължителен зонален пренос на топли трансформирани антлантически въздушни маси от запад-югозапад и максималните температури се повишават до плюс 14-15°C на 27.12, но остават под абсолютните максимуми за тази дата. На 30-31.12 максималните температури отново се повишават – до 12-16°C, оставайки под абсолютните максимуми за тези дати.

В началото на януари 2023 г. над района преобладава размито и безградиентно барично поле.. Продължава преносът на по-топъл въздух от запад-югозапад и максималните температури се повишават до необичайно високи стойности за началото на януари. Значително подобрени са същестуващите абсолютни температурни максимуми на 01, 02 и 03.01 в почти всички станции в района, повечето от които даират от 70-80-те години на 20 век. Най-съществено е превишението в Две Могили на 02.01 – при досегашни +14°C (1953 г.), през 2023 г. са отбелязани +17.9°C.

   В периода 16-22.01 районът е под влияние на топлите фронтове на поредица от четири циклона, които премианват със силни топли южни ветрове с пориви до 17-20 м/сек. Температурите чувствително се повишават и на 17-20.01 повсеместно в района са подобрени, при това значително, съществуващите до момента абсолютни температурни максимуми на тези дати от преди доста години. Най-значително и най-повсеместно е превишението на 19.01. Най-внушителни са регистрираните стойности в Русе (на 19.01 са отчетени +20.8°C в специална климатична станция Русенски университет и +21.6°C в хидрометеорлогичната станция на АППД при досегашни +16.5°C през 2007 г.) и Бръшлен (на 17.01 са отчетени +18°C при досегашни +13.7°C през 1993 г., на 18.01 – плюс 21°C при досегашни +17°C през 1988 г., а на 19.01 – плюс 22°C при досегашни +12.6°C през 2007 г.). В Образцов чифлик на 17.01 е подобрен рекорда от 1917 г. (+15. 8°C при сегашни +16.1°C), а на 18.01 са отчетени +19.4°C при досегашни +15°C (1956 г.). Това е една от най-дългите и интензивни топли вълни в средата на астрономическата зима в района, както и в цялата страна. Подобрени абсолютни температурни максимуми са регистрирани и в цяла Северна България и Южна Румъния, както и на редица места в Южна и Югоизточна Европа.

   

 

Станция No

Дата

 

21010 (21011)

21020

21030

21040

Досегашна, °C

Година

2023 г.

Досегашна, °C

Година

2023 г.

Досегашна, °C

Година

2023 г.

Досегашна, °C

Година

2023 г.

01.01.23

16.8

1971

17.7

16.1

2010

17.2

15.5

1971

16.6

16.5

1971

17.0

02.01.23

15.7

1984

18.0

14.0

1953

17.9

14.8

1984

17.3

17.0

2021

18.0

03.01.23

-

-[1]

-

15.0

1971

16.2

-

-

-

16.7

1984

17.0

17.01.23

17.3

1993

18.7

16.0

1993

17.0

15.8

1917

16.1

13.7

1993

18.0

18.01.23

16.0

2007

21.6

17.0

1993

19.6

15.0

1956

19.4

17.0

1988

21.0

19.01.23

16.5

2007

21.6

18.6

2014

19.4

16.0

2007

19.5

12.6

2007

22.0

20.01.23

15.6

2007

18.1

15.2

2014

16.2

14.5

1948

16.5

-

-

-

 

[1] В клетките със знак „тире“ не са поместени стойности в случаите, когато няма подобрение на съществуващите до момента абсолютни температурни максимуми за съответната дата и станция.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама