Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Защо Русе остана без обещаните от държавата 7,8 милиона лева за ремонт на улици?

Публикация 18 Oct, 2022 / akcent.bg

С близо 7 милиона лева ще бъде ощетен общинският бюджет и от наложената 25 % финансова санкция на общината за изграждането на анаеробната инсталация

    Община Русе няма да получи от държавата средства за асфалтиране на увредената при изпълнение на т.н. „воден проект“ улична мрежа. Това стана ясно на пресконеференция на Общинските съветници от ГЕРБ-Русе. Двамата съпредседатели на групата Наталия Кръстева и Светлозар Симеонов и председателите на комисии в Общинския съвет Иван Иванов – по териториално устройство, и Стоян Христов – по екология алармираха обществеността за липсата на средства за ремонт на улиците в Русе и за финансовата корекция, свързана с обществената поръчка за анаеробната инсталация. Общината няма да получи средства от държавата, защото не е представила нужните документи и данни. Това стана ясно от официално писмо от Министерството на регионалното развитие в отговор на запитване „защо Русе остана без обещаните от държавата 7,8 милиона лева за ремонт на улици, за които кметът Пенчо Милков съобщи на пресконференция, състояла се на 1 август 2022 година“.

   В писмото на МРРБ се обяснява, че на 23.08.2022 година по електронен път е изискано в спешен порядък от всички общини, включително от община Русе, предоставянето на информация и документи за обектите, които са част от улична мрежа в град Русе. Изискани бяха копие от валидно разрешение за строеж и само актуална информация за степента на избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки – проведени и/или в процес на провеждане на процедури.

   В рамките на заложения в закона едномесечен срок за обработка и отговор на постъпила кореспонденция в съответната администрация в министерството не е постъпвал отговор от Община Русе. Не са представени и нужните документи и данни, с цел получаване на актуална и реалистична преценка дали предложението на общината би могло да се счете за приемливо.

   Към настоящия момент в министерството е налично писмо от община Русе от 28.09.2022 година. В него е изложена само и единствено важността от реализацията и завършването на инвестиционното намерение и са цитирани издадените разрешения за строеж, но същите не са представени.

   В нито едно от писмата на община Русе не се съдържат пълна и еднозначна информация и данни. Не е приложен и доказателствен материал от страна на общинската администрация. Поради това не могат да бъдат определени точно необходимите данни – коректната сума, общият брой улици, за които се иска значителен финансов ресурс, конкретна улична мрежа. Не става ясно и за кои от улиците дейностите по подмяна на ВиК инфраструктурата е приключила и за кои същите са в процес на изпълнение, предвид описания от общината „напреднал етап на изпълнение на проекта на ВиК ООД – Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, пише в писмото на МРРБ.

   Иван Иванов коментира отговора на МРРБ, че общината е предоставяла разнопосочна информация и е искала различни суми, като последната вече е около 5 млн.лв. “Кой ще носи отговорността за бездействието на това ръководство, тъй като от 406 млн.лв. в Русе не идва нищо“, запита той.

   Наталия Кръстева предупреди, че всички тези изгубени заради немощта на кметската администрация пари, ще излязат от джобовете на русенци и то на фона на предстоящата тежка зима. Три години сме свидетели на една немощна администрация, която не може да управлява“, заяви Наталия Кръстева и припомни, че кметът Пенчо Милков е обещал прозрачност, но темите, които притесняват съветниците, не са в синхрон с това обещание.

   С близо 7 милиона лева ще бъде ощетен общинският бюджет и от наложената 25 % финансова санкция на общината за изграждането на анаеробната инсталация по програма „Околна среда“, изрази тревогата на общинските съветници от ГЕРБ Стоян Христов. Той каза, че в момента върви дело в Административния съд, в което администрацията оспорва санкцията, но процедурите забавят изграждането на инсталацията, а парите отново ще ги плащат русенци.

   В резултат на кметската немощ Светлозар Симеонов прогнозира ново вдигане на местните данъци от следващата година, тъй като бюджетът трябва да се пълни. Според него кметът е абдикирал от задълженията си и е прехвърлил отговорността на заместниците си, но в момента русенци берат плодовете на тяхното безсилие. На следващата сесия на общинския съвет ГЕРБ внесат питане за обществените поръчки, каза Симеонов.

   Предвид липсата на пари за асфалтиране на улиците и санкцията за анаеробната инсталация Наталия Кръстева определи поведението на ръководството на общината като неразумно. Тя анонсира, че ще бъде внесено предложение от ГЕРБ за промяна в Наредба 7 за преместваемите обекти, защото последната корекция на наредбата не само не улеснява малкия бизнес, а го затормозява допълнително.

 

Коментари

Реклама

Реклама