Днес е : Събота, 6 Март 2021

Проектът Логистичен парк с летище на Еонметалл България ООД получи официално сертификат за инвестиции Клас А.

Публикация 18 Jan, 2021 / Румен НИКОЛАЕВ

През новата седмица инвеститорът планира срещи с кметовете на общините Русе и Иваново

   Проектът Логистичен парк с летище на Еонметалл България ООД получи официално сертификат за инвестиции Клас А.

   Новината съобщи за Акцент.БГ управителят на дружеството Антон Стайков, с което потвърди намерението на дружеството да закупи терените в общините Русе и Иваново, където е разположено летище Русе.

   Документът, подписан от министър Лъчезар Борисов още на 18.12.2020 г., ще позволи изграждането на логистичен и промишлен парк и складиране и съхраняване на товари.  Всъщност още на 6 август Агенцията по инвестиции е дала съгласието си за проекта, но заради големия обществен интерес и подадени недобронамерени сигнали се е наложило извършване на проверки, довели до забавяне подписването на документа с близо половин година.

            Проектът цели изграждане на комплексен логистичен и промишлен парк,който да обслужва едновременно земния, въздушния и воден транспорт.По проекта се предвижда изграждането на инфраструктура – сгради и съоръжения на 3 369 170 кв. м., който е първи етап от още още три, а окончателното им завършване се планира да стане след 6 до 8 години.:

-  Планиран размер на инвестицията – 52 807 000 лв.;

-  Очакван брой нови работни места – 127 служители;

-  Планиран срок на изграждане на комплекса – 3 години;

   В срок от 3 години инвеститорът планира върху близо 3 400 дка да изгради

- на съвременна многофункционална складова база, която ще предлага цялостни решения и услуги по съхранение на товари с всякакъв вид стоки, включително суровини, полуфабрикати и крайни промишлени изделия.

-закрит хангар за ремонт и поддръжка на авиационна техника, учебен център за подготовка и преподготовка на  любители пилоти, кабинен и наземен авиционен персонал.

- карго терминал и възстановяване на Аерогара Русе чрез реконструкцията на летищния комплекс в съответствие със съвременните нормативни изисквания и добрите европейски практики за обслужване на въздухоплавателни средства, пътници и товари, регламентирани от ICAO, IATA, FAA, което да осигури възможност за едновременно обслужване на 8 самолета.

За крайната реализация и ефективно функциониране на бъдещия комплекс инвеститорът ще изгради необходимата инфраструктура, щедостави съответното оборудване и ще осигури нужния човешки ресурс.

   По-конкретно проектът за изграждане на комплекса включва:
- многофункционална складова база върхутерени на Община Иваново с обща площ 1530 декара;
- цялостен авиокомплекс на терен на старото летище Русе с обща площ 1840 декара.

   Наземната инфраструктура ще е върху 7500 декара и включва:

-  летателна площадка с навигационна кула за обслужване на въздушния и наземен трафик.

   Обслужването ще се извършва от външна лицензирана фирма съгласно Закона за гражданското въздухоплаване и изискванията  на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация".

- пътнически терминал на площ от около 10 дка

- площ за стоянка на самолетите на нискотарифнитеавиокомпании, като отделно ще се изградят около 70 стоянки за пътнически и транспортни самолети, предназначени за дългосрочен престой.

- обслужваща сграда, която включва хотелска част, офиси, места за спорт и отдих, за курлтурни и обществени събития.

- изграждане на собствен водоизточник

   Прогнозното начало на оперативната дейност на складовата база е септември 2023 г., а на авиокомплекса- началото на 2024 г. Важен фактор за спазване на тези срокове е именно Сертификатът за инвестиции Клас А, който предоставя възможности за индивидуална административно обслужване със съкратени срокове, съкращаване на срокове за административно обслужване и за придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти.

    През новата седмица инвеститорът планира срещи с кметовете на общините Русе и  Иваново, като изрази  надежда за бързо стартиране на процедурата по продажба на имотите. Ще бъдат определени независими оценители от двете страни, като цената на квадратен метър земя не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. Сроковете за превръщане на проекта в реалност зависят в не по-малка степен и от експедитивността на местната власт.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама