Днес е : Вторник, 16 Август 2022

16 млрд. евро повече за водещи програми на ЕС като здравеопазване, научни изследвания, "Еразъм+" за следващите 7 години

Публикация 10 Nov, 2020 / akcent.bg

   След интензивни преговори в последния момент Европарламентът и Съветът на ЕС се споразумяха как да изглежда следващият седемгодишен бюджет на съюза (Многогодишната финансова рамка или МФР). Компромисът трябва да бъде одобрен от двете институции. Eто кои са основните му аспекти:

  - 16 млрд. евро повече за водещи програми на ЕС като здравеопазване, научни изследвания, "Еразъм+".
   - Договорена правно обвързваща пътна карта за въвеждане на нови източници на приходи на ЕС (т.нар. собствени ресурси).

   - По-строги разпоредби относно биологичното разнообразие и равенството между половете.


   В компромисния текст парламентът получи 16 милиарда евро в допълнение към пакета, договорен от държавните и правителствените ръководители на срещата им на върха през юли 15 милиарда евро ще бъдат използвани за подсилване на водещите програми за защита на гражданите от настоящата пандемия от COVID-19, за предоставяне на възможности за следващото поколение и за запазване на европейските ценности. 1 милиард евро ще бъдат вложени за увеличаване на възможностите за гъвкавост за справяне с бъдещи нужди и кризи.

    Основният приоритет на парламента беше да осигури увеличение за водещите програми, по-специално Зеления пакт и програмата в областта на цифровите технологии. Допълнителните средства ще бъдат взети главно от суми, съответстващи на глоби в областта на конкуренцията  (които дружествата трябва да плащат, когато не спазват правилата на ЕС), в съответствие с отдавна изразеното искане на парламента средствата, генерирани от съюза, да останат в бюджета на ЕС. Благодарение на този компромис реално Европейският парламент наред с другото утроява финансовия пакет за EU4Health (програмата "ЕС в подкрепа на здравето"), гарантира равностойността на още една година финансиране за "Еразъм+" и гарантира, че финансирането на научните изследвания продължава да нараства.

 

Нови собствени ресурси

   Преговарящите се съгласиха с принципа, че средносрочните и дългосрочните разходи за изплащане на дълга от фонда за възстановяване не следва да бъдат за сметка на утвърдени инвестиционни програми в МФР, нито да водят до много по-високи вноски на база БНД от държавите членки. Поради това преговарящите от страна на ЕП изготвиха пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси през следващите седем години. Тази пътна карта е включена в "Междуинституционалното споразумение", което е правно обвързващ текст.

   В допълнение към приноса от данъка върху пластмасовите продукти, считано от 2021 г., пътната карта включва собствен ресурс на база СТЕ (Схемата за търговия с емисии) (от 2023 г., евентуално свързана с механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите), данък върху цифровите технологии (от 2024 г.) и собствен ресурс на база собствени ресурси, както и финансова вноска, свързана с корпоративния сектор или нова обща основа за облагане с корпоративен данък (от 2026 г.).

Засилване на бюджетния контрол

   Що се отнася до разходите за фондовете от NextGeneration EU, парламентът гарантира, че трите институции ще се срещат редовно, за да оценяват усвояването на средствата. Разходите ще бъдат изразходвани по прозрачен начин и парламентът заедно със съвета ще контролира всички отклонения от предварително договорените планове.

   Като цяло дългосрочният бюджет на ЕС заедно с NextGenerationEU ще възлиза на повече от 1.8 трилиона евро. Той ще играе съществена роля в подкрепа на възстановяването и ще гарантира, че традиционните бенефициери на средства от ЕС получават достатъчно средства, за да продължат работата си по време на тези много трудни времена за всички“.

   Инструментът за възстановяване (NextGenerationEU) се основава на член от Договора за ЕС (член 122 от ДФЕС), който не предвижда роля на Европейския парламент. Преговарящите от страна на ЕП получиха също така нова процедура за установяване на "конструктивен диалог" между парламента и съвета въз основа на оценка на комисията, за да се постигне съгласие относно отражението върху бюджета на всеки предложен нов правен акт въз основа на член 122.

 

Биологичното разнообразие, полът и равни възможности

   Ще бъдат приложени подобрени методики за проследяване на климата и биологичното разнообразие, за да се гарантира, че поне 30% от общия размер на бюджета на ЕС и разходите от NextGeneration EU ще подкрепят целите в областта на климата, както и да се гарантира, че 7.5% от годишните разходи са предназначени за цели в областта на биологичното разнообразие от 2024 г. и 10% от 2026 г. нататък.
   Тези 30 процента за климата са най-големият дял досега от най-големия европейски бюджет досега.

   Друг хоризонтален приоритет в МФР ще бъде насърчаването и интегрирането на принципа на равенство между половете, придружено от задълбочена оценка на въздействието върху равенството между половете и мониторинг на програмите.

 

Какво следва

   Регламентът за МФР и одобреното днес междуинституционално споразумение сега трябва да бъдат официално приети от Европейския парламент и съвета. Успоредно с това трябва да продължи работата за окончателно приемане на всички други елементи от пакета, включително секторното законодателство и решението за собствените ресурси.

    По отношение на решението за собствените ресурси, което ще даде възможност на комисията да заема средства, е необходима и ратификация от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания. По време на септемврийската пленарна сесия Европейският парламент вече даде положително становище по тази част от законодателството. Приемането от съвета е следващата стъпка.

   Успоредно с това трябва да се проведат преговори по годишния бюджет за 2021 г. 21-дневният период на помирение, по време на който Европейският парламент и съветът следва да постигнат споразумение, е между 17 ноември и 7 декември тази година. Комисията остава изцяло ангажирана да подпомага процеса.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама