Днес е : Понеделник, 26 Октомври 2020

ЕК сложи пръст в големите рани на обществото

Публикация 04 Oct, 2020 / akcent.bg

   Евгений Кънев, доктор по икономика:

Очаквано, докладът на ЕК за нашето върховенство на закона е катастрофален:

- няма напредък с корупцията по върховете на властта

- няма отчетност на главния прокурор

- политици притежават медии

- репресии върху критични медии (Целия текст тук)

             Биляна Гяурова, Български институт за правни инициативи:

За пореден път са посочени констатации, които ние наблюдаваме през годините в докладите по механизма за сътрудничество и проверка, а именно невъзможността или нежеланието на българските институциите, на парламента и на изпълнителната власт да въведат някакъв работещ механизъм за контрол и отчетност на главния прокурор. (Целия текст тук)

         Александър Кашъмов, адвокат:

Категорично е отбелязана необходимостта от реформиране на институцията главен прокурор - отбелязан едновременно и като безотчетен, и като недосегаем за наказателно преследване. Подчертано е силното му влияние във Висшия съдебен съвет, резултат на неговата недосегаемост , както и огромната му власт над всички останали прокурори. Посочено е като проблем и атакуването на магистрати, конкретно съдии, за техни решения. Не са пропуснати и слабостите на КПКОНПИ. (Целия текст тук)

             Михаил Екимджиев, адвокат:

   В доклада има и някои съвършено нови нюанси. Например въпросът за качеството на законодателството, но не толкова калпавото, профанското, а онова софистицираното, продукт на черното, краминалното лобиране. То е продукт на мозъчни тръстове, които съставят норми, действащи стратегически в ущърб на обществения интерес и в частен интерес. (Целия текст тук)

    Антикорупционен фонд:

   По отношение на съдебната система докладът отбелязва незавършилата реформа на прокуратурата, която прави невъзможна отчетността на главния прокурор пред обществото и наказателното му преследване в случай на нарушение на закона. (Целия текст тук)

   доц. Даниел Смилов, преподавател в СУ, специалист по сравнително конституционно право:

   Сред по-важните проблеми, изброени в доклада, са:

- Безконтролна прокуратура и главен прокурор

- Антикорупционните органи не са изградили репутация на безпристрастни, обективни и независими.

- ВСС и Инспекторатът също "притесняват", като структурата им не дава гаранции за независимост и ефективност;

- Медиите страдат от политически контрол, упражняван чрез собственост и други форми на натиск;

- България се увлича и от лоши практики като натиск върху НПО и журналисти;

- Въпреки някои започнали разследвания като цяло няма осъдителни присъди за корупция по високите етажи на властта. (Целия текст тук)

доц. Христо Христев, преподавател по право на ЕС в СУ:

Откъдето и да гледаме, в представеното от комисията е видно, че България е сред държавите, спрямо които са констатирани най-широк кръг проблеми и на практика сме поставени в една група с Полша и Унгария, по отношение на които има ясно заявена позиция на ЕК и европарламента, че в двете държави са налице тежки и системни посегателства срещу основните положения, на които почива правовата държава. (Целия текст тук)

             Иванка Иванова, съветник на президента по правните въпроси:

   Имаме системен проблем в липсата на ефективно разследване, в хипотезите, в които има полицейско насилие или откровено нежелание на прокуратурата да разследва конкретни престъпления. За това ние нямаме механизъм да противодействаме. Но докладът не дава конкретни решения. Това е решение на националните правителства. Всичко, което този доклад постига, е, че дава инструмент на опозицията, на гражданските общества, на медиите да питат по конкретните теми какво ще се направи. (Целия текст тук)

    Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет:

   Съществен въпрос, който се засяга в доклада, е структурата на Висшия съдебен съвет. В прав текст се казва, че следва да бъдат ограничени възможностите на главния прокурор и на прокурорите във ВСС в прокурорската колегия да влияят на въпроси, касаещи кариерното развитие и независимостта на съдиите. От ЕК подчертават, че съдиите във ВСС, които са избирани от съдии, все още не са 50%. (Целия текст тук)

    проф. Ивайло Дичев, преподавател в СУ:

    Докладът на Европейската комисия за България сложи пръст в големите рани на българското общество, станали причина за сегашните протести. За първи път толкова експлицитно бяха посочени безконтролността на главния прокурор и упоритото нежелание на нашите управници да размишляват по този проблем, както, впрочем, отдавна им препоръчва Венецианската комисия. (Целия текст тук)

    Екатерина Баксанова, Институт за пазарна икономика:Докладът не само ясно идентифицира дълбоко вкоренените болежки, но и имплицитно разкрива до какво води израждането на определени демократични дефицити:

- превръщането на органите, призвани да гарантират независимостта и на съда и ефективното му функциониране, не само в неспособни да го направят, но понякога и активно действащи срещу тази независимост (ВСС и ИВСС);

- автоцензура на някои медии;

- омаломощаване на парламентаризма;

- усвояването на големи суми за изграждане на капацитет на органи, които на практика са безрезултатни в работата си;

- напълно безконтролна и свръховластена публична фигура, чийто статус управляващите отказват да реформират години наред (да, отново за главния прокурор иде реч). (Целия текст тук)

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама