Днес е : Сряда, 5 Август 2020

Кандидатът за купувач на терена на летище Русе „Еонметалл България“ иска три месеца отсрочка

Публикация 31 Jul, 2020 / akcent.bg

   В Община Русе постъпи Заявление с вх. № 30-12163-1 от 21.07.2020г., с което „Еонметалл България“ ООД иска удължаване с три месеца на срока на предварителното съгласие, определен с Решение № 67/10.02.2020г. на Общински съвет – Русе.

   Според заявлението възникналите национални и международни затруднения при получаване на административни услуги от общините, държавата, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги поради въведените мерки и ограничения във връзка с епидемиологичната обстановка са довели до обективна невъзможност за своевременно подаване на заявление от дружеството до Българската агенция за инвестиции /БАИ/ за получаване на сертификат за инвестиция клас „А“. Заявлението е подадено на 03.06.2020г, като към настоящия момент в БАИ е оформена преписка, по която се работи. Възможно е обаче срокът на предварителното съгласие, което е дал Общински съвет – Русе да изтече преди да има произнасяне от органа, компетентен да издаде или откаже издаването на сертификат за инвестиция клас „А“.

  Днес общинските съветници ще гласуват заявлението за удължаване на срока с три месеца.

     

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама