Днес е : Петък, 29 Май 2020

Русенска търговско-индустриална камара работи по социална инициатива, подпомагаща деца и младежи с аутизъм

Публикация 19 May, 2020 / akcent.bg

   Русенска търговско-индустриална камара започна работа по нова социална инициатива, която има за цел да подпомогне деца и младежи с аутизъм. Инициативата се осъществява благодарение на проект „ACTIvE – подкрепа за деца с аутизъм за придобиване на независимост“, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС, в партньорство с още 6 Европейски организации от Португалия, Италия, Румъния и Гърция.

   Чрез дейностите, планирани по проекта, се цели да се насърчи социалната интеграция на млади хора с аутизъм чрез разработване на иновативни практики за тяхното приобщаване в Европа. РТИК, като част от консорциума по проекта, ще има възможност да:

  • Предостави на преподаватели и психолози, работещи в училищния контекст, иновативни добри практики за подобряване на техните компетенции за работа с деца с аутизъм;
  • Подпомогне развитието на силна и дълготрайна връзка между всички заинтересовани страни (семейства, учители, и организации работещи с деца и младежи с аутизъм), които могат да стимулират интеграцията на учениците с аутизъм в Европа.
  • Насърчи социалното включване на децата с аутизъм чрез развитие на таланти.

   За да бъдат успешно постигнати тези цели, по проекта ще бъдат разработени цялостна учебна програма, включваща всички ключови умения и компетенции, свързани с работата с деца с аутизъм, както и специфична онлайн платформа, предоставяща иновативни възможности за учене и пространство за сътрудничество и споделяне на опит между преподаватели и ученици.

   Можете да следите развитието на дейностите по проекта в официалната му Фейсбук страница: https://www.facebook.com/ACTIvEAutismJobCoach/

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама