Днес е : Вторник, 11 Август 2020

За първи път 250 души дистанционно "събира" Общото събрание на Русенския университет

Публикация 21 Apr, 2020 / akcent.bg

Провеждат се онлайн Академични, Ректорски, Факултетни и Катедрени съвети.

    Днес, 21 април, ще се проведе първото онлайн Общо събрание на университета, което е в състав от 250 човека. Ще се използва платформата BigBlueButton.

    Дневния ред е от 6 точки и включва: информация относно попълване състава на Общото събрание; годишен отчет за дейността на университета през 2019 г. и задачи за 2020 г.; отчет от изпълнението на бюджета през 2019 г. и представяне на бюджета за 2020 г.; доклад за дейността на Контролния съвет през 2019 г. и представяне на становищата на Контролния съвет по изпълнението на бюджета за 2019 г. и проекта на бюджета за 2020 г.; избор на зам.-председател на Контролния съвет и текущи.

  От 13 март Русенският университет е в онлайн учебен процес и всички учебни занятия протичат нормално.

   Нормално функционират и всички органи за управление на университета. Провеждат се онлайн Академични, Ректорски, Факултетни и Катедрени съвети. Онлайн заседават и всички съвети и комисии и работни групи.

   Обичайните дейности в университета протичат без никакви проблеми.
Провеждат се онлайн кандидат студентски изпити. Записването на новите студенти също се извършва онлайн.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама