Днес е : Неделя, 17 Януари 2021

Обръщение на ректора на РУ чл. кор. проф. Христо Белоев

Публикация 20 Mar, 2020 / akcent.bg

Чрез възможностите на онлайн платформите за обучение студентите ще бъдат в ежедневен контакт със своите преподаватели и няма да поставяме в риск успешното приключване на семестъра.

                                       О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

             Уважаеми колеги,

          преподаватели, служители и студенти,

     Намираме се в извънредна за нашата страна и за нашия университет ситуация – епидемията от корона вирус COVID 19. На изпитание е поставена цялата държава, обществото и всяка отделна личност. Пред огромно изпитание е изправен и Русенският университет – студентите, преподавателите, служителите, обучението, кандидатстудентската кампания и не на последно място - нашият авторитет.

      Уважаеми колеги,

   Ние сме се доказвали неведнъж през 75 годишната история от развитието на Русенския университет.  Убеден съм че и този път ще покажем необходимите висок професионализъм, новаторство и задружност, за да се справим заедно с кризата.

   Като отговорна институция Русенският университет предприе действия свързани с: въвеждане на електронно базиран учебен процес; забрана на командировки в страната и в чужбина; забрана на командировките за  обучения по програмите за международен обмен; преустановяване на всички мероприятия в университета; ограничаване до минимум на присъствената работа на администрацията и др. Всички колеги получават задачи за работа в дома си.

Ние имаме претенциите да сме водещ университет в създаването на онлайн базирани курсове/към момента те са над 1300/ и видео лекции,  което е предпоставка за провеждане на качествено дистанционно обучение. Имаме претенциите да сме водещ университет в прилагането на иновационни образователни технологии и сме автори на Национална програма за дигитализиране на образованието.

   Сега е времето да покажем своите възможности и да ги реализираме на практика. Както казват китайците „Всяка криза представлява възможност!“ Именно по този начин трябва да гледаме на случващото се и без да изпадаме в паника да намерим възможните решения. Това е възможност за всеки от нас да преосмисли случващото се, да направи равносметка и да преподреди приоритетите. Това е възможност да се подложим на своеобразен одит и да се реорганизираме.

   Все по-масово се провеждат онлайн обучения на нашите студентите - лекции и упражнения. Колеги от всички факултети се включват в този процес и ежедневно броят им нараства. Проведохме и онлайн обучение с над 70  преподаватели за работа с MICROSOFT TEAMS - OFFICE 365 за синхронно дистанционно обучение. Други колеги поддържат връзката и обучението със студентите чрез електронните пощи, като се изпращат материали и се възлагат конкретни задачи.

   Необходимо е в този важен и отговорен за страната ни период да имаме пълна мобилизация, защото учебният процес не е прекратен, нашите студенти не са във ваканция. Напротив сега трябва наистина да реализираме възможностите на дистанционното обучение и да намерим и нови форми за работа със студентите, защото в образователната система настъпват промени и ние трябва да се дигитализираме с още по-бързи темпове.

    Отправяме апел към преподавателите, които все още не са качили своите лекции, учебни помагала и тестове на платформата за дистанционно обучение, да го направят в кратки срокове. По този начин материалите по всички дисциплини, съгласно учебните планове на съответните специалности ще бъдат на разположение на нашите студенти. Чрез възможностите на онлайн платформите за обучение студентите ще бъдат в ежедневен контакт със своите преподаватели и няма да поставяме в риск успешното приключване на семестъра. 

   Административното обслужване ще продължи по електронен път и няма да бъде прекъсвано. Университетът е мобилизирал целия си потенциал, интелектуален, финансов и административен, за справяне с кризата.


          Скъпи преподаватели, служители и студенти,

    Намираме се в ситуация, каквото досега не сме имали. COVID 19 постави на изпитание всички нас. Коронавирусът постави на изпитание освен физическото ни здраве и способността ни да съхраняваме и опазваме някои позабравени напоследък общочовешки ценности. Извънредната ситуация, означава създаване на нови правила – ред на самодисциплина, на себеотрицание, на смелост, но и на смирение, на търпение и на човечност. Убеден съм, че обединени ще се справим, защото всички ние силно вярваме, надяваме се, обичаме и работим за нашата обща кауза – Русенският университет!

              Искрено Ваш,
    Чл. –кор. проф. Христо Белоев

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама