Днес е : Неделя, 7 Юни 2020

Русенски лекари се запознаха с промените в Класификацията на туморите на гърдата в „Медика“

Публикация 16 Feb, 2020 / akcent.bg

   На 14-ти февруари в конферентната зала на УМБАЛ „Медика“ се проведе обучение за новостите в петото издание на Класификацията на туморите на гърдата на Световната здравна организация от 2020 г. Златният стандарт за диагностиката на коварното заболяване е изготвен от екип от 153-ма автора, а с промените в него присъстващите запозна проф. д-р Савелина Поповска, д.м.н. Тя е  водещ патолог в страната, ръководител на катедра „Патоанатомия“ и зам.-ректор по Европейска интеграция и международно сътрудничество в МУ Плевен.

   На обучението присъстваха над 20 лекари от всички лечебни заведения в гр. Русе, имащи отношение към лечението на карцинома на гърдата – УМБАЛ „Медика Русе“, Комплексен онкологичен център – Русе и УМБАЛ „Канев“. Участниците бяха от различни специалности – хирурзи, патолози, онколози и др. След лекционната част, срещата плавно премина в дискусия, по време на която лекарите обмениха опит и обсъдиха актуални въпроси от своята практика.

   Въпреки че, през последните години са постигнати големи успехи в лечението на рака на гърдата, той все още продължава да бъде най-често срещаният вид злокачествено заболяване при жените по света (25 % от всички онкологични случаи).  Справянето с този голям здравен проблем е приоритет на световно ниво. Всяка промяна във въпроси, касаещи живота и здравето на човек, трябва мигновено да се популяризира сред медицинските среди и да започне да се прилага, за бъдат и българските лекари в крак със световните стандарти и тенденции.

   Проф. д-р Поповска гостува в Русе по покана на ръководството на болница „Медика“, като част от политиката на лечебното заведение за продължаващото медицинско обучение на специалисти.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама