Днес е : Сряда, 8 Април 2020

Бюджет 2020 на Община Русе осигурява средства за всички сфери на обществения живот

Публикация 10 Feb, 2020 / akcent.bg

   Беше приет бюджетът  на Община Русе  с 30 гласа За. 1 против и 17 Въздържал се с основни параметри: обща стойност 135 343 449 лева, от които текущ бюджет 123 450 430 лева и капиталов бюджет 11 893 019 лева. Бюджет за държавни дейности 79 257 874 лева, бюджет за местни дейности 56 085 575 лева. За сравнение първоначалният проект за 2019 е бил 138 045 361 и изпълнението до края на месец ноември е само 109 156 883.

   Така приетият днес Бюджет 2020 на Община Русе осигурява нормалното функциониране на структурите и звената на Община Русе, подобряването на административното обслужване и комуникацията с гражданите, успешното приключване на важни инфраструктурни проекти за европейския програмен период 2014-2020, ръст на доходите във всички бюджетни структури, балансираното развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места.

   Собствените приходи са планирани реалистично на база анализ на МТД и отчета за 2019 година, като са избегнати еднократните ефекти (от големи сделки като продажбата на Мега Мол Русе), сведено е до минимум продажбата на общинско имущество и е намален темпът на задлъжнява на Община Русе. В сравнение с  Отчет 2019 има увеличение в планираните за 2020 разходи както за държавни дейности, така и за местни дейности, което осигурява средства за всички сфери на обществения живот и гарантира устойчивост.

   Капиталовите разходи за 2020 година осигуряват подобряване на инфраструктурата, активна работа по благоустрояването на общината, изграждането на автоматизирана информационна системата за комплексно административно обслужване, консервация, реставрация и адаптация на Симеоновата къща, ремонт на Клуба на дейците на културата, укрепване на сградата на училище Йосиф Вондраг, ремонт на двора и ВиК инсталация на училище Константин Кирил Философ и много други.

 Ето и дебатът по бюджета.

Приемане на Бюджет на Община Русе за 2020 г. с преходен остатък. 135 343 449 лева, с 2 процента по-малко спрямо 2019 г.

  Емилия Пенева- Най-голям дял функция Образование 46 процента , жилищно строителство – 18 на сто, социално осигуряване-10 %. Държавно финансиране – 59 процента от общия бюджет.

  Приключване на важни инфраструктурни проекти.

Ръст на заплатите във всички общински структури. Социална политика- клубовете на пенсионера. Две нови сдружения.

Три приключващи проекти по Програма Региони в растеж.

Ремонт на пътя Червена вода- Николово- 125 000 лева.

Стратегически обект- къщата на Стефан Симеонов, предпазен парапет на Крайбрежна алея, ремонт на КДК, отводняване на пътя при Дунав мост.

  Бюджетът се разделя на 9 функции.

 Функция Образование- над 56 млн. лева, включва заплатите и в детските градини, разходи за автобуси. 2,6 млн. лв. общинско финансиране на детските градини.

Здравеопазване- над 6 млн. лева- детска кухня, близо 1 млн. лева.

Социално осигуряване- над 12 млн. лева., домовете, социална трапезария

22 млн. жилищно строителство и комунална сфера- осветление 1,367 млн. лв. ОП Комунални дейности- над 4,5 млн. лв. 240 000 лева за третиране на комари и кърлежи.

Почивно дело- над 6 млн. лева- 73 читалища, програма Спорт, Обреден дом, Регионална библиотека. 100 000 за Фондация Русе- град на свободния дух.

Намаляване на картите за пътуване на учениците с 2 лева.

Програма на развитие на Туризма- 202 000 лева.

Изграждане на спортната зала в училище Васил Левски.

Диана Ласонина БСП- създаване на фонд „Граждански инициативи”- 50 000 лева – къщички, засаждане на дръвчета, зелени „щитове”.

Луиза Попова Паркстрой- да се оптимизира откъм разходи- 785 000 лева, Спортни имоти- 1 038 349 лв оптимизиране  и Обреден дом- най- зле управлявано- 943 000 лева- лошо поддържане на гробищните паркове.

Митко Кунчев Демократична България- Обединение. Не се вижда ясно управленската програма. След приемане на бюджета да започне работа по бюджет 2021.

   Приоритети- качеството на въздуха, инвестиционна среда, подобряване на адм. обслужване.

Корекция на бюджета- роботика 3-7 клас. При желание на всяко едно от 17-те училища. Лего роботи пример Австрия. РУ първи в страната квалификационни курсове. Ранна професионална ориентация на учениците- максимум 63 000 лева.

Росица Георгиева- не е гледано на комисията по Образование. Това предложение да е сериозно мотивиране. Обучението противоречи на държавната стратегия. Има обучение по роботика. Всяко училище може да избира какво да се учи допълнително. Да са в Центъра за личностно развитие.

Михаил Илиев- идеята на Кунчев не е лоша, но и Георгиева е права. Грамотността на децата- придобиване на ключови дигитални компетенции.

Пенчо Милков- фонд „Граждански инициативи”- положително движение в общественото развитие. При трудности – заедно да бъдем, както в малките населени места. 50 000 лева е нереалистична идея- на първо време 25 000 лева.

  „Паркстрой” и „Комунални дейности”- закупуване на малка техника, оптимизиране на управлението.

  100 000 лева се отделят за поддържане на детски площадки и покривала за пясъчниците.

 Бедрос Пехливанян- да се използва РУ максимално в сферата на технологиите. Бюджет с намалена рамка. Всяка година- възходящ бюджет, тази година- не.

Димитър Недев- „Паркстрой”- заявка за посадъчен материал- средствата- за втори парник. Закупуването на техника- повече работа, необходим е и персонал.

Пенчо Милков- 2011 година стават общински съветници- 8 години Пехливанян не са направени нещата, за които сега се говори.

4,5 млн. лева отиват във Фонда на РИОСВ. Чакахме 5 години за изграждане на сепаратор- има го, но сепариране няма. 2019 г.- очаквани приходи 138 млн. лева- реално в края на ноември 109 млн. лв. Бюджетът е напълно реалистичен. Повече разходи за чистота- приоритет.

  От 48,8 млн. приходи- 42 реално за 2020 г. За всички общински предприятия имат повече пари. За общинския транспорт има двойно повече пари всички са съгласни- развитие на общинския транспорт.

Йовчо Смилов АБВ-  закупуване на нов челен товарач, валяк, малогабаритна техника, създаване на собствен екип. Възраждане на ОП „Комунални дейности”.

Станимир Станчев СДС- Бюджет 2020 – инструмент за визия. В този бюджет няма тази визия, няма посока, няма анализ. Не се приема децата ни да имат по-голяма достъпност до роботиката.

   Този бюджет е плах, страхлив, изпълнен с управленска немощ. Особено внимание на малките населени места- намаляване на средствата. 8-те години- БСП елегантно да се измъкват. Последните години БСП са участвали в управлението на ГЕРБ. Спорт- намаление с 400 000 лева- Русе няма такъв приоритет.

Милков- 700 000 лв. за асфалт, 320 000 лв. за малки населени места- това е реалността. Нито съм плах, нито съм безидеен. Северната столица на България е Русе- това ще стане с енергията, силата на всеки един общински съветник. 200 площадки да изградени при 250 съществуващи. Озеленяване и облагородяване на кварталите- приоритет на това управление.

Милков защити и избора на предишния председател на общинския съвет, за когото е гласувал като личност.

Евгени Игнатов- Програма Спорт 500 000 лева при 900 000 лв. по време на предния мандат. Без парите за футбол от 270 хил. лева остават 630 000 лева. Къде се губи разликата от 130 000 лева- с нея да се увеличи рамката на програма Спорт.

Енчо Енчев- басейнът в училище Васил Левски ще се ползва от всички деца в града. Реално парите за програма спорт са 600 000 лева.

Милков- ФК Дунав- сдружение с нестопанска цел. Миналата година- ПФК- вече не може да се финансира, влязъл е в сила и Законът за държавната подкрепа. Въпреки това заставам зад хората, които формират качества върху нашите младежи. Всички спортове са приоритетни.

  За футбола- приканих русенци да подпомогнат акционерното дружество. Това може да направят и общинските съветници, които имат успешен бизнес.

Дауд Ибрям- бюджетът е балансиран и затова ДПС ще го подкрепи.

   Информационна система за мониторинг на въздуха в Русе- 150 000 лева. Проектът тази година да получи финансиране и да се изгради в рамките на година. Анализ и индентифициране на замърсителите. Карта на населените места в общината – места и брой. Системата ще даде възможност за измерване на различни показатели.

Русе трябва да промени коренно състава на отдел „Екология” , нова програма за отпадъците- да става за сметка на генериран отпадък, изцяло нова стратегия.

Димитър Недев- заделени са 150 000 лева за екология- да се разработи, внедри локална мрежа. Да се провери предложението на г-н Ибрям и да се доразвие, да се ползва капацитетът на РУ.

Асен Даскалов ОП- КООРС- бюджет от 1 507 000 лв. в размер на приходи от 85 000 лева. Със спестените средства- безплатни детски градини. Таксите от догодина да са за сметка на общината от спестените средства  от трите ОП-та и от служба КООРС.

Дяков ГЕРБ- страхлив бюджет. Субсидията на Операта да се увеличи от 100 000 на 250 000 лева. 669 000 лева културният календар- да се изгради система със смислени събития. По-малко, но повече смислени събития, които да излизат извън рамките на Русе.

Росица Георгиева ОП- Благодаря за 48 000 лева за дофинансиране на паралелките в малките населени места. Да не се допуска закриване на училища.

Йорданска Даневска ГЕРБ- приходната част- събираните средства са недостатъчно. Вероятно догодина, по- следващата ще се стигне до увеличаване на данъците. 11,1 млн. от такса Битови отпадъци вероятно няма да се изпълни. Теренът на бившият завод „П. Караминчев” – или собствениците за го заравнят, или общината да го направи и да собственикът да плати.

Да се създаде в рамките на 150 000 до 200 000 лева фонд за новородени деца.

 Траян Тотев- ГЕРБ мисли като патриотите.

Енчо- 1911 акта- 2019 година. От следващата година ще има сума и за новородените деца.

Пенчо Милков- миенето на улиците- с наши средства,

Биляна Кирова БСП- как се разходват и как се управляват средствата.

Белоев БСП- Сигнал за кмета, за администрацията от направените предложения. Бюджетът е балансиран съобразно външните условия.

  РУ- община Русе има привилегията да има силен мощен, значим университет. Отиват си професии и идват нови- вкл. изкуствен интелект.

Димитър Димитров ОП – паркоместата са недостатъчно. В същото време има стари и изоставени автомобили, които стоят и заемат места. КООРС да следи за такива коли, да се правят чести проверки. Мобилни групи да проверяват.

 Пенчо Милков- 2011 година- 90 000 такса „отпадъци”. Серапираща инсталация-частна инсталация, която изгради инсталация, която нито събира, нито сепарира. Местните данъци- на абсолютен минимум. Пролетта ще се направи публично обсъждане и преди лятната ваканция да се вкара в Общинския съвет за обсъждане.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама