Днес е : Петък, 3 Юли 2020

Кметът Милков: Мечтата ми е да се случи това, което ни предлага Еонметалл, но при максимално защитени интереси на Общината

Публикация 10 Feb, 2020 / akcent.bg

Община Иваново е подписала в лицето на кмета е подписала и дала в лицето на кмета отдавна  Съгласие за предложението на малайзийската фирма Еонметалл. Аз такарах администрацията и бяха осъществени връзки с тази компания по телефон, по имейл, за да потвърдят връзката с българските граждани, които я представляват. Направих всичко възможно, за да бъдат защитени интересите на Община Русе.

 Започната е процедура по Закона за насърчаване на инвестициите. Днешното решение, което ще бъде взето, под никаква форма нито прехвърля собственост, нито ни обвързва. Единственото нещо е, че дава възможност на тази компания да кандидатства за инвеститор Клас А. Ако тя се върне с такова решение, според закона няма да има търг и конкурс. Но цената ще бъде тази, която ние ще определим, спазвайки закона и интереса на хората и на града ни. Ако тази цена не ги удовлетворява, те няма да участват.

   Няма кмет, който да не иска подобна инвестиция. Беспорно Русе трябва да се развива като град с всички видове транспорт и летището ни е абсолютно необходимо.

  В близост сме до Букурещ, логично е да има доблиращо летище. Правим всичко възможно за развитието на тези връзки.

  В разговор с кметицата на Букурещ сме обсъдили и ще продължа да настоявам падвал мост на тяхна територия и ж.п. връзката да бъде възстановена. Така Русе ще може да се развива със силна транспротна свързаност.

  Мечтата ми е да се случи това, което ни предлага частният партньор. В случай, че получи решение на Об. съвет, на Агенцията за инвестиции, като юрист и целият юридически екип ще защитим интересите на Общината средства.

    Общински съвет – Русе ще реши да даде своето предварително съгласие Община Русе да проведе процедура, регламентирана в ЗНИ и ППЗНИ, насочена към продажба, без провеждане на търг или конкурс, на следните имоти – общинска собственост:

  • поземлен имот с идентификатор 84049.87.164, по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ 1 762 392 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен  имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради и постройки, описани в АЧОС № 7448 / 24.06.2015 г.;
  • поземлен имот с идентификатор 84049.87.165 по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ от 56 653 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради, описани в АЧОС № 7451 / 29.06.2015 г.;
  • поземлен имот с идентификатор 84049.86.153 по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ от 22 322 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради, описани в АЧОС № 7450 / 29.06.2015 г.,

  в полза на „Еонметалл България“ ООД, ЕИК 205784024, при условие, че в полза на дружеството бъде издаден сертификат за инвестиции – клас „А“ от Министъра на икономиката или оправомощено от него лице, по реда на ЗНИ и ППЗНИ, с мерки за насърчаване на инвестициите по чл. 22а, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗНИ, които да подлежат на осъществяване в посочените имоти и изградените върху тях сгради и постройки.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама