Днес е : Събота, 30 Май 2020

БНБ със съвети как да се защитим при онлайн и мобилно банкиране

Публикация 02 Dec, 2019 / akcent.bg

   Българската народна банка публикува днес съвети как да се защитим при избор на услуги за онлайн или мобилно банкиране.

   Преди да изберете услуга: определете финансовите си нужди; съберете информация за услугите и я прочетете внимателно; проверете дали услугите отговарят на вашите финансови възможности; сравнете предложенията на различни доставчици на банкови услуги - съветват от Централната банка.

   При сключването на договор за конкретна услуга:

1. Прочетете и разберете условията, преди да подпишете.

- поискайте от доставчика да Ви предостави преддоговорна информация относно Вашите права и задължения, както е длъжен да направи;

- свалете/разпечатайте документите и ги съхранете, за да можете да направите справка в бъдеще;

- разгледайте характеристиките на услугата, срока на договора, общите разходи и всякакви допълнителни такси, както и, ако е приложимо, условията за правото Ви на отказ- уверете се, че разбирате последиците от финансовия Ви ангажимент (възможна негативна промяна спрямо първоначално договорените условия);

- поискайте допълнителни пояснения от доставчика, ако не сте сигурни за конкретна информация.

2. Обърнете специално внимание на всички такси и разходи.

- отделете достатъчно време да прегледате финансовите условия на договора и всички такси и разходи;

- обърнете внимание не само на таксите, приложими към основната услуга/пакет, но и на разходите, включително стандартните такси и разходите за допълнителни услуги;

- при възможност, използвайте „показател за общия размер на разходите“ (например годишен процент на разходите), за да сравните различните варианти.

3. Помислете за сигурността

- осведомете се по какъв начин ще се обработват и защитават личните Ви данни съгласно договора;

- проверете наименованието, данните за връзка и правния статут на доставчика, както и дали е упълномощен да предоставя тези услуги, с цел предотвратяване на възможна измама;

- защитете личните си данни или пароли за регистрация, така че други лица да не могат да осъществяват достъп до сметката Ви от Ваше име. Можете да направите това, като изберете доставчик, който използва надеждни методи за удостоверяване на самоличността, чрез закриване на сесията, използване на сигурна безжична връзка, надеждни пароли и PIN кодове и редовни актуализации на операционната Ви система и антивирусния софтуер;

- наблюдавайте и съобщавайте възможно най-скоро за подозрителни действия по Вашата сметка или за неупълномощен достъп до нея, за да може доставчикът да предприеме незабавно необходимите стъпки;

4. Подайте жалба, ако считате, че правата Ви са нарушени.

- опитайте да решите проблема сами, като се свържете директно с доставчика.Европейската платформа за онлайн решаване на спорове също може да се използва за изпращане на жалбата Ви директно до доставчика по отношение на услуги, закупени онлайн;

   - ако доставчикът не отговори или ако не сте доволни от отговора му:

- да прибегнете до алтернативна схема за решаване на спорове, например финансов омбудсман, като използвате европейската платформа за ОРС, за да достигнете до правилния орган за решаване на спора;

- да използвате мрежата FIN-NET във Вашата държава или в държавата на доставчика, за да подадете жалба срещу доставчик в друга държава от ЕС/ЕИП;

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама