Днес е : Сряда, 2 Декември 2020

В Русенския университет се проведе “Дунавски форум – 2019”

Публикация 15 Nov, 2019 / akcent.bg

   Тази седмица в зала 2 на Канев Център, Русенски университет, се проведе „Дунавски форум – 2019“ с международно участие. Темата на събитието беше “Рейнско-Дунавски транспортен коридор и участието на България в него. Мултимодални и регионални проблеми за България, Румъния и връзките с Черноморския регион.“

   Събитието беше открито от председателя на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по транспорта – инж. Ясен Ишев и чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на Русенския университет. Висшето училище бе домакин и съорганизатор на форума. Официални гости бяха заместник-областният управител на област Русе Свилен Иванов, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, директорът на дирекция „Устройство на територията“ инж. Весела Тодорова, представители на румънската пътна администрация, Пристанище Русе, Морска администрация Русе, Община – Русе и други. 

   Организатори на събитието са Научно-техническият съюз по транспорта – НТСТ, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Русенският университет и Федерацията на научно-техническите съюзи, с подкрепата на Пристанище Русе, ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, НК „Железопътна инфраструктура“ и „Лардж инфрастръкчър проджектс“ ООД.

   Проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание на Русенския университет и преподавател в катедра Транспорт на университета, представи Проект на физически модел за създаване на речен плавателен съд, задвижван с водород и слънчева енергия, като обобщи, че в световен мащаб използването на плавателни съдове във водния транспорт, задвижвани с водородни горивни клетки, е все още в начален етап на развитие. „Съществуват разработени единични демонстрационни модели на кораби, както и финансирани няколко проекта от Европейската комисия. Финансираната от МОН Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ обединява научната експертиза на 7 университета и БАН, като развива научен капацитет за използването на водорода в транспорта, включително във водния транспорт“, завърши представянето проф. Пенчева.

   По време на форума бяха обсъдени още темите:

  • Рейнско-Дунавският транспортен коридор и значението му за развитието на Транс-европейската транспортна мрежа на Балканите, Черноморския регион и България  - представена от Петър Бенов – МТИТС, дирекция „Транспортна политика“
  • Проект на „Автомагистрала Дунава – Егея“- представен от инж. Румен Марков - управител на „Лардж Инфрастръкчър Проджектс“ ООД,

както и теми: Иновативни решения за подобряване навигацията по река Дунав; Оценка и развитие на аварийно-спасителната дейност по река Дунав; Роля и задачи на Морска администрация Русе; Актуални проблеми на транспортното обслужване на населението и градската мобилността на град Русе.

Коментари

Свързани новини

    Още Новини

    Реклама

    Реклама