Днес е : Петък, 21 Февруари 2020

НС разширява правомощията на общинските служители за опазване на обществения ред

Публикация 12 Sep, 2019 / akcent.bg

   Парламентът ще разшири правомощията на общинските служители при опазване на обществения ред. Очаква се депутатите да приемат на първо четене промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, предложени от депутатите Емил Христов и Искрен Веселинов.

  Общинските служители ще имат нови правомощия – да изискват документи от нарушителите, да съставят протоколи за предупреждение, временно да ограничават правото на придвижване на лице нарушител до явяване на полицейските органи и връчване на предписание за отстраняване на извършеното нарушение.

   Законопроектът създава и условия за по-ефективно изпълнение на дейността на тези звена, а също и за увеличаване на постъпленията от наложени глоби и санкции.

   Промените не отменят възможността общините да разполагат с ресурс и да ползват структурите на общинската полиция по закона за МВР за по-сложни и комплексни задачи, и да изискват прилагането на полицейски функции.

   Предвижда се с акт на Министерски съвет да се определи редът и дейността на изградените местни комисии по обществен ред и сигурност.

   С оглед подобряването на пътно-транспортната обстановка в населените места, в законопроекта е предвидено изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата за ускорено изграждане на мрежа от технически средства и системи за контрол и наблюдение.  С тази цел се предлага възможността този контрол да се осъществява от общинските власти.

   Депутатите ще ратифицират и протокол за изменение на конвенцията за защита на лицата при автоматичната обработка на личните данни, който е подписан на 10 октомври 2018 г. в Страсбург.

Коментари

Реклама

Реклама