Днес е : Понеделник, 26 Октомври 2020

Нови тролейбусни и автобусни линии ще опасват града с новата транспортна схема

Публикация 04 Sep, 2019 / Румен НИКОЛАЕВ

Номерата на линиите съдържат информация за крайните спирки в кварталите. Експресни линии ще обслужват за първи път и бизнес зоните

   Характерна особеност на новата транспортна схема е приоритизирането на тролейбусния транспорт като гръбнак на обществения транспорт в града, който се допълва от градски и междуселищни автобусни линии. По този начин се постига по – комплексна и добра услуга спрямо настоящото състояние с оглед на по – добрата свързаност между отделните части на града и общината, по – добрата структура на разписанията на тролейбусните и автобусните линии и синхронизацията между различните линии в точките за прекачване.

   Целта на новата транспортна схема е да привлече нови потребители на услугата обществен транспорт, както и да запази броя на досегашните, което да доведе до увеличаване на дела на обществения транспорт в модалния сплит на Община Русе.

Тролейбусните линии вече са 10 /досега бяха 7/.

  Най-лесно ползващите обществения транспорт може да се ориентират по номерата на линиите

 

- започващите с 8..   - до кв. "Чародейка,

 - с 9..   до Здравец.

   Автобусните линии са изцяло променени с нови трасета, които не се покриват с тролейбусите. Обхванати са по-големи части от кварталите и уличната мрежа, където дасега е липсвал какъвто и да е обществен траспорт.

   Нови са линиите с номера 100, 101, 102 и 112, които минават кв. "Чародейка", през пробива Кауфланд, по бул. "Придунавски", по ул. "Солунска" и ул. "Бозвели".

   Работещите в Дунавска индустриална зон "Тегра" /бившето КТМ/, и Индустриалния парк ще може да ползват експерсните линии с номера Х50 и Х51.

   Връзка с различните квартали ще се осъществяват от обиколните 100 и 101 линии.

   Линията с номер 103 осъществява свързаност на живеещите в Дружба с централната градска част.

    Основните характеристики и предимства на новата транспортна схема са следните:

  • комбинация от директни и свързващи линии в зависимост от нуждите за съответната част на града и наличието на необходимата инфраструктура;
  • по – добра и силна тролейбусна мрежа с по – голям обхват на услугата;
  • по – добра и силна автобусна мрежа, допълваща тролейбусния транспорт, чрез осигуряването на обиколни линии, допълващи линии и линии към по – отдалечени местности;
  • по – дълги времена на услугата, с по – ранни часове на започване и по – късни часове на приключване на разписанията за повечето от линиите;
  • разписания, разработени на базата на интервали за всяка линия и за групи линии;
  • синхронизация на линиите в общите участъци;
  • лесни за планиране прекачвания между тролейбуси и автобуси;
  • по – голям капацитет на обслужване с цел осигуряването на по – атрактивна услуга;
  • по – ясно разпределение на линиите, с логическо номериране на линиите и групите от линии, съответстващи на отделните части на града и функциите на съответната линия.

Тролейбусни линии:

линия № 70Гара Разпределителна – ул. Иван Ведър – бул. Липник – бул. Цар Освободител – бул. Хр. Ботев – бул. В. Левски – ул. Даме Груев – бл. №28 кв. Дружба и обратно;

линия № 71 – Обръщало кв. Дружба – ул. Даме Груев – бул. В. Левски – бул. Хр. Ботев – бул. Цар Освободител – бул. Генерал Скобелев – ул. Ст. Стамболов/ул. Николаевска – ул. Сент Уан – ул. Струма – бул. 3 – ти март – БОР;

линия № 72 – Обръщало кв. Дружба – ул. Даме Груев – бул. В. Левски – бул. Хр. Ботев – бул. Цар Освободител – бул. Липник – ул. Н. Петков – ул. Тулча – ул. Плиска/ул. Доростол – бул. Тутракан – Тутракан № 26;

линия № 72 А – Обръщало кв. Дружба ул. Даме Груев – бул. В. Левски – бул. Хр. Ботев – бул. Цар Освободител – бул. Липник – ул. Н. Петков – ул. Тулча – ул. Плиска/ул. Доростол Цветница;

линия № 73 – обиколна – Обръщало кв. Дружба  – ул. Даме Груев – бул. В. Левски – бул. Хр. Ботев – бул. Цар Освободител – ул. Борисова – бул. Генерал Скобелев – бул. Липник – ул. Н. Петков – ул. Тулча – ул. Доростол – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – бул. Генерал Скобелев – ул. Борисова – бул. Цар Освободител – бул. Хр. Ботев – бул. В. Левски – ул. Даме Груев бл. 28 кв. Дружба;

линия № 74 – Обръщало кв. Дружба ул. Даме Груев – бул. В. Левски – бул. Хр. Ботев – бул. Цар Освободител – бул. Цар Фердинанд хотел Рига и обратно;

линия № 80 – КАТбул. Липник – бул. Цар Освободител – бул. Хр. Ботев – бул. В. Левски – ул. Тодор ИкономовТърговски к – с Чародейка и обратно;

линия № 81 – Млекозаводбул. 3 – ти март – ул. Струма – Сент Уан – ул. Николаевска /ул. Стефан Стамболов – бул. Генерал Скобелев – бул. Цар Освободител – бул. Хр. Ботев – бул. В. Левски – ул. Тодор ИкономовТърговски к – с Чародейка;

линия № 81А – Сент Уан ул. Сент Уан – ул. Николаевска /ул. Стефан Стамболов – бул. Генерал Скобелев – бул. Цар Освободител – бул. Хр. Ботев – бул. В. Левски – ул. Тодор ИкономовТърговски к – с Чародейка;

линия № 82 – Чародейка Юг ул. Тодор Икономов – бул. В. Левски – бул. Хр. Ботев – бул. Цар Освободител – бул. Съединение – ул. Плиска/ул. Доростол – бул. ТутраканТутракан № 26;

линия № 83 – обиколна – Чародейка Юг – ул. Тодор Икономов – бул. В. Левски – бул. Хр. Ботев – бул. Цар Освободител – ул. Борисова – бул. Генерал Скобелев – бул. Цар Освободител – бул. Съединение – ул. Плиска – ул. Тулча – бул. Липник – бул. Генерал Скобелев – ул. Борисова – бул. Цар Освободител – Хр. Ботев – бул. В. Левски – ул. Тодор Икономов Търговски к – с Чародейка;

линия № 90 – КАТ – бул. Липник – ул. Никола Петков – ул. Тулча – ул. Доростол/ул. Плиска – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – бул. Цар Фердинанд хотел Рига;

линия № 91– КАТбул. Липник – бул. Генерал Скобелев – ул. Стефан Стамболов/ул. Николаевска – ул. Сент Уан – ул. Струма – бул. 3 – ти март БОР;

линия № 91А– КАТбул. Липник – бул. Генерал Скобелев – ул. Стефан Стамболов/ул. Николаевска – Сент Уан

                 Автобусни линии:

линия № 100 – обиколна  – бл. 48 кв. Дружбаул. Стоян Михайловски – ул. Добри Войников – ул. Александър Хаджирусев – бул. Гоце Делчев – бул. България – бул. Хр. Ботев – бул. Цар Освободител – ул. Николаевска – бул. Генерал Скобелев – ул. Борисова – ул. Константин Иречек – бул. Славянски – бул. Придунавски – бул. Цар Фердинанд – бул. Цар Освободител – бул. Съединение – ул. Свети Наум – ул. Солун – ул. Струга – ул. Дебър – ул. Лозен планина – ул. Чипровци – ул. Шипка – ул. Изгрев – ул. Филип Станиславов – бул. В. Левски – ул. Даме Груев – бул. Гоце Делчев – ул. Александър Хаджирусев  – ул. Стоян Михайловскибл. 48 кв. Дружба;

линия № 101 – обиколна  – бл. 48 кв. Дружбаул. Стоян Михайловски – ул. Добри Войников – ул. Александър Хаджирусев – бул. Гоце Делчев – ул. Даме Груев – бул. В. Левски – ул. Филип Станиславов – ул. Изгрев – ул. Шипка – ул. Чипровци – ул. Лозен планина – ул. Дебър – ул. Струга – ул. Солун – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – бул. Цар Фердинанд – бул. Придунавски – ул. 19 – ти февруари – ул. Ст. Стамболов – ул. Сент Уан – ул. Николаевска – ул. Неофит Бозвели – ул. Борисова – бул. Мидия Енос – бул. България – бул. Гоце Делчев – ул. Александър Хаджирусев – ул. Стоян Михайловски бл. 48 кв. Дружба;

линия № 102 – бл. 48 кв. Дружба ул. Стоян Михайловски – ул. Добри Войников – ул. Александър Хаджирусев – бул. Гоце Делчев – бул. България – бул. Мидия Енос – ул. Борисова – бул. Неофит Бозвели – бул. Цар Освободител – бул. Липник – ул. Лозен планина – ул. Чипровци – ул. Шипка – ул. Сърнена гора – ул. Згориград – ул. Тича – ул. Петрохан – ул. Захари Стоянов – ул. Чипровци – ул. Никола Петков Млечна кухня; обратно  – Млечна кухня ул. Никола Петков – ул. Чипровци – ул. Лозен планина – бул. Липник – бул. Цар Освободител – бул. Неофит Бозвели – ул. Борисова – бул. Мидия Енос – бул. България – бул. Гоце Делчев – ул. Александър Хаджирусев – ул. Стоян Михайловски – бл. 48 кв. Дружба;

линия № 103 – обиколна  – Обръщало ул. Мальовица ул. Мальовица – ул. Тинтява – бул. Гоце Делчев – бул. България – бул. Хр. Ботев – бул. Цар Освободител – бул. Генерал Скобелев – ул. Борисова – бул. Мидия Енос – бул. България – бул. Гоце Делчев – ул. Тинтява – ул. Мальовица – Обръщало ул. Мальовица;

линия № 104 – обиколна – Метро бул. България – бул. 3 – ти март – ул. Николаевска – бул. Генерал Скобелев – бул. Липник – ул. Никола Петков – ул. Тулча – ул. Доростол – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Хан Крум – ул. Константин Иречек – ул. Александровска – пл. Дунав – ул. 19 – ти февруари – ул. Ст. Стамболов – ул. Струма – бул. 3 – ти март – бул. България Метро;

линия № 105 – Дом на културатабул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Мария Луиза – ул. Ст. Стамболов – ул. Сент Уан – ул. Пристанищна – ул. Св. Димитър Басарбовски – ул. Йордан Йовков – ул. Хан Кардам – ул. Стремление – ул. Несебър Стрелбището в кв. Долапите;

Обратно – ул. Несебърул. Стремление – ул. Добротица – ул. Хан Кардам – ул. Йордан Йовков – ул. Св. Димитър Басарбовски – ул. Пристанищна – ул. Сент Уан – ул. Неофит Бозвели – ул. Борисова – ул. Панайот Хитов – бул. Цар Освободител – бул. Съединение Дом на културата;

линия № 106 – БОРбул. 3 – ти март – бул. България – ул. Стремление – ул. Добротица – ул. Хан Кардам – ул. Йордан Йовков – ул. Св. Димитър Басарбовски – бул. България – бул. Мидия Енос – бул. Цар Освободител – бул. СъединениеДом на културата и обратно;

линия № 107Дом на културатабул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Мария Луиза – ул. Ст. Стамболов – ул. Сент Уан – ул. Пристанищна – ул. Св. Димитър Басарбовски – Гробищен парк Басарбово. Обратно – Гробищен парк Басарбовоул. Св. Димитър Басарбовски – ул. Пристанищна – ул. Сент Уан – ул. Николаевска – ул. Неофит Бозвели – ул. Борисова – ул. Панайот Хитов – бул. Цар Освободител – бул. Съединение – Дом на културата;

линия № 107А – Дом на културатабул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Мария Луиза – ул. Ст. Стамболов – ул. Сент Уан – ул. Пристанищна – ул. Св. Димитър БасарбовскиАсфалтова база. Обратно  – Асфалтова база ул. Св. Димитър Басарбовски – ул. Пристанищна – ул. Сент Уан – ул. Николаевска – ул. Неофит Бозвели – ул. Борисова – ул. Панайот Хитов – бул. Цар Освободител – бул. Съединение – Дом на културата;

линия № 108Дом на културатабул. Съединение – бул. Цар Освободител – бул. Генерал Скобелев – ул. Ст. Стамболов – бул. България Обръщало 16 – ти километър. Обратно  – Обръщало 16 – ти километърбул. България – бул. Мидия Енос – ул. Николаевска – бул. Генерал Скобелев – бул. Цар Освободител – бул. СъединениеДом на културата;

линия № 109Дом на културатабул. Съединение – бул. Цар Освободител – бул. Хр. Ботев – път 2 – м – н „Джъмбо“ – ДЗС Образцов чифлик и обратно;

линия № 110обиколнаОбръщало пл. Прагаул. Рига – ул. Петрохан – ул. Шипка – ул. Бояна – ул. Чипровци – ул. Лозен планина – бул. Липник – бул. Цар Освободител – ул. Николаевска – бул. Ген. Скобелев – ул. Борисова – ул. Константин Иречек – бул. Славянски – бул. Придунавски – бул. Цар Фердинанд – ул. Богдан Войвода – ул. Майор Атанас Узунов – ул. Св. Наум – ул. Плиска – ул. Тулча – ул. Никола Петков – бул. Липник – ул. Братислава – ул. Рига Обръщало пл. Прага;

линия № 111 – обиколнаОбръщало пл. Прагаул. Рига – ул. Братислава – бул. Липник – ул. Н. Петков – ул. Тулча – ул. Доростол – бул. Съединение – ул. Майор Атанас Узунов – ул. Богдан Войвода – бул. Придунавски – ул. Пристанищна – ул. 19 – ти февруари – ул. Ст. Стамболов – ул. Мидия Енос – бул. Цар Освободител – бул. Липник – ул. Лозен планина – ул. Чипровци – ул. Сърнена гора – ул. Згориград – ул. Тулча – ул. Петрохан – ул. РигаОбръщало пл. Прага;

линия № 112бл. 48 кв. Дружбаул. Стоян Михайловски – ул. Добри Войников – ул. Александър Хаджирусев – бул. Гоце Делчев – бул. България – бул. Мидия Енос – ул. Борисова – бул. Неофит Бозвели – бул. Цар Освободител – бул. Липник – ул. Лозен планина – ул. Чипровци – ул. Шипка – ул. Сърнена гора – ул. Згориград – ул. Тича – ул. Петрохан – ул. Захари Стоянов – бул. Липник – бул. България Мартен, логистична зона. Обратно  – Мартен, логистична зонабул. България – бул. Липник – ул. Котовск – ул. Рига – ул. Петрохан – ул. Шипка – ул. Бояна – ул. Чипровци – ул. Лозен планина – бул. Липник – бул. Цар Освободител – бул. Неофит Бозвели – ул. Борисова – бул. Мидия Енос – бул. България – бул. Гоце Делчев ул. Александър Хаджирусев – ул. Стоян Михайловски бл. 48 кв. Дружба;

линия № 113Обръщало ул. Мальовица ул. Мальовица – ул. Тинтява – бул. Гоце Делчев – бул. България – бул. Мидия Енос – ул. Борисова – бул. Неофит Бозвели – бул. Цар Освободител – бул. Липник – ул. Лозен планина – ул. Чипровци – ул. Шипка – ул. Сърнена гора – ул. Згориград – ул. Тича – ул. Петрохан – ул. Захари Стоянов – ул. Никола Петков – ул. Тулча – ул. Плиска – бул. Тутракан – ул. Индустриален Парк – Керос. Обратно  – Керос – ул. Индустриален Парк – бул. Тутракан – ул. Доростол – ул. Тулча – ул. Никола Петков – бул. Липник – ул. Юндола – ул. Петрохан – ул. Шипка – ул. Чипровци – ул. Лозен планина – бул. Липник – бул. Цар Освободител – бул. Неофит Бозвели – ул. Борисова – бул. Мидия Енос – бул. България – бул. Гоце Делчев – ул. Тинтява – ул. Мальовица – Обръщало ул. Мальовица;

линия № 114 – Хиподрум бул. Липник – ул. Иван Ведър – ул. Потсдам – ул. Тулча – ул. Доростол – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Хан Крум – ул. Константин Иречек – ул. Александровска – пл. Дунав – ул. 19 – ти февруари – ул. Ст. Стамболов – ул. Сент Уан – ул. Николаевска – ул. Неофит Бозвели – ул. Борисова – ул. Мидия Енос – бул. България – бул. Гоце Делчев – Път 2 магазин „Джъмбо“. Обратно  – магазин „Джъмбо“ Път 2 – бул. Гоце Делчев – бул. България – бул. Христо Ботев – бул. Цар Освободител – ул. Николаевска – бул. Генерал Скобелев – бул. Цар Освободител – бул. Съединение – ул. Плиска – ул. Тулча – ул. Потсдам – ул. Иван Ведър – бул. Липник – Хиподрум;

линия № 114А – Хиподрум – бул. Липник – ул. Иван Ведър – ул. Потсдам – ул. Тулча – ул. Доростол – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Хан Крум – ул. Константин Иречек – ул. Александровска – пл. Дунав – ул. 19 – ти февруари – ул. Ст. Стамболов – ул. Сент Уан – ул. Николаевска – ул. Неофит Бозвели – ул. Борисова – бул. Мидия Енос – бул. България – бул. Гоце Делчев паметник Мара Манева. Обратно  – паметник Мара Маневабул. Гоце Делчев – бул. България – бул. Христо Ботев – бул. Цар Освободител – ул. Николаевска – бул. Генерал Скобелев – бул. Цар Освободител – бул. Съединение – ул. Плиска – ул. Тулча – ул. Потсдам – ул. Иван Ведър – бул. Липник Хиподрум;

линия № 115 – КАТ бул. Липник – ул. Никола Петков – ул. Тулча – ул. Доростол – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Хан Крум – ул. Константин Иречек – ул. Александровска – пл. Дунав – ул. 19 – ти февруари – ул. Ст. Стамболов – Сент Уан. Обратно – Сент Уан – ул. Николаевска – бул. Генерал Скобелев – бул. Цар Освободител – бул. Съединение – ул. Плиска – ул. Тулча – ул. Никола Петков – бул. Липник – Мототехника;

линия № 116 – КАТбул. Липник – ул. Никола Петков – ул. Тулча – ул. Доростол – бул. Съединение – бул. Цар Освободител – ул. Хан Крум – ул. Константин Иречек – ул. Александровска – пл. Дунав – ул. 19 – ти февруари – ул. Ст. Стамболов – ул. Струма – ул. Росица – ул. Матей Стойков (Русенска корабостроителница) – ул. Росица – ул. Струма – ул. Сент Уан – ул. Ст. Стамболов – ул. Мидия Енос – пл. Александър Стамболийски (Централна ж. п. гара). Обратно  – пл. Александър Стамболийски (Централна ж. п. гара) – ул. Николаевска – бул. Генерал Скобелев – бул. Цар Освободител бул. Съединениеул. Плиска – ул. Тулча – ул. Никола Петков – бул. Липник – Мототехника;

линия № 117 – обиколна – Обръщало кв. Дружба – ул. Даме Груев – ул. Еленин връх – ул. Гео Милев – ул. Изола планина – ул. Христо Ясенов – бул. Гоце Делчев – бул. Васил Левски – бул. Христо Ботев – ул. Никола Й. Вапцаров – ул. Добри Войников – ул. Александър Хаджирусев – бул. Гоце Делчев – ул. Даме Груев – Обръщало кв. Дружба;

линия № 118 – обиколна – Чародейка Юг – ул. Тодор Икономов – ул. Никола Табаков – ул. Михаил Хаджикостов – ул. Никола Табаков – бул. Васил Левски – ул. Еленин връх – ул. Гео Милев – ул. Изола планина – ул. Христо Ясенов – бул. Гоце Делчев – бул. Васил Левски – ул. Тодор Икономов – Търговски комплекс Чародейка;

линия № 119 – (Речна гара) ул. Славянска – бул. Придунавски – бул. Цар Фердинанд – бул. Цар Освободител – бул. Липник – ул. Лозен планина – ул. Чипровци – ул. Шипка – ул. Изгрев – ул. Филип Станиславов – ул. Тодор Икономов – Търговски комплекс Чародейка. Обратно – Чародейка Юг  – ул. Тодор Икономов – ул. Никола Табаков – ул. Михаил Хаджикостов – ул. Никола Табаков – ул. Филип Станиславов – ул. Изгрев – ул. Шипка – ул. Бояна – ул. Чипровци – ул. Лозен планина – бул. Липник – бул. Цар Освободител – бул. Цар Фердинанд – бул. Придунавски – (Речна гара) ул. Славянска;

линия № 120 – обиколна  – Кооперативен пазар (ж. п. прелез)  – ул. Чипровци – бул. Липник – бул. България – бул. Тутракан – ул. Доростол – бул. Съединение – ул. Свети Наум – ул. Солун – ул. Струга – ул. Дебър – ул. Лозен планина – ул. Чипровци ж. п. прелез (Кооперативен пазар);

линия № 121  – обиколна  – Кооперативен пазар (ж. п. прелез) – ул. Чипровци – ул. Лозен планина – ул. Дебър – ул. Струга – ул. Солун – ул. Плиска – бул. Тутракан – бул. България – бул. Липник – ул. Чипровциж. п. прелез (Кооперативен пазар);

линия № 123 – пл. Александър Стамболийски (ц. ж. п. гара) – бул. Цар Освободител – бул. Христо Ботев – бул. Васил Левски – ул. Филип Станиславов – ул. Изгрев – Касева чешма – Обръщало прелеза. Обратно  – Обръщало прелеза – Касева чешма – ул. Изгрев – ул. Филип Станиславов – бул. Васил Левски – бул. Цар Освободител – бул. Генерал Скобелев – ул. Борисовапл. Александър Стамболийски (ц. ж. п. гара);

линия № 123А – пл. Александър Стамболийски (ц. ж. п. гара) – бул. Цар Освободител – бул. Христо Ботев – бул. Васил Левски – ул. Филип Станиславов – ул. Изгрев – Касева чешма – Обръщало. Обратно – Обръщало – Касева чешма – ул. Изгрев – ул. Филип Станиславов – бул. Васил Левски – бул. Цар Освободител – бул. Генерал Скобелев – ул. Борисова пл. Александър Стамболийски (ц. ж. п. гара);

линия № Х50 (бърза) – Обръщало в кв. Дружба  – ул. Даме Груев – бул. Васил Левски – ул. Тодор Икономов – ул. Никола Табаков – ул. Михаил Хаджикостов – бул. Васил Левски – ул. Филип Станиславов – ул. Изгрев – бул. България – Път 2 – Път 21  – Мартен, логистична зона и обратно;

линия № Х51 (бърза) – Обръщало в кв. Дружбаул. Даме Груев – бул. Васил Левски – ул. Тодор Икономов – ул. Никола Табаков – ул. Михаил Хаджикостов – бул. Васил Левски – ул. Филип Станиславов – ул. Изгрев – бул. България – Път2 – Път 21 – ул. Индустриален ПаркКерос и обратно.

 

     Общинска транспортна схема в част – междуселищни линии:

                    Автобусна линия  – РУСЕ – БАСАРБОВО

Маршрут: Русе Автогара „Изток”, бул. „Липник”, бул. „Скобелев”, ул. „Стефан Стамболов”/ул. „Николаевска, ул. „Сент Уан”, ул. „Св. Димитър Басарбовски”, кв. Средна кула, Басарбово и обратно;

Спирки по маршрута: Русе АГ Изток – Мол – Русе/ІІІ – та поликлиника – Стиф/Олимп – СБА/Скобелев – Математическа гимназия север/юг – Сент Уан/Гимназия по Корабостроене – Кожарски завод запад/изток – Електрометал запад/изток – Дъгов мост запад/изток –Русаново мостче запад/изток – Средна кула (триъгълника) изток/запад – Гробищен парк вход/изход – Канала – Басарбово.

                      Автобусна линия  – РУСЕ – БЪЗЪН

 Маршрут: Русе Автогара „Изток”, бул. „Липник”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Христо Ботев”, ДЗС, Бъзън и обратно;

Спирки по маршрута: Русе АГ Изток – Мол – Русе/ІІІ – та поликлиника – Стиф/Олимп– Оборище/Бриколаж – Симова мелница/у – ще „Й. Йовков“ – Технополис/Печатни платки – Дом „Майка и бебе”/Блок 121 – паметник Русофили запад/изток – ДЗС – Бъзън.

                  Автобусна линия  – РУСЕ – МАРТЕН – САНДРОВО

Маршрут: Русе Автогара „Изток”, бул. „Липник”, бул. „Цар Освободител”, ул. „Съединение”, ул. „Плиска”/ул. „Доростол”, бул. „Тутракан“, Мартен, Сандрово и обратно;

Спирки по маршрута Русе АГ Изток – Мол – Русе/ІІІ – та поликлиника – Стиф/Олимп – Спортна зала/Бриколаж – Болницата/Гимназия по Механотехника – Париж/у – ще „Бр. Миладинови“ – Тутракан № 26/Тутракан № 25 – Тутракан № 32/Тутракан № 19 – Митница/Дунав мост – КТМ – Мартен – Сандрово.

           Автобусна линия  – РУСЕ – НИКОЛОВО – ПРОСЕНА – ДОЛНО АБЛАНОВО

Маршрут: Русе Автогара „Изток”, ул. „Потсдам”, ул. „Тулча”, ул. „Доростол”/ул. „Плиска”, бул. „Съединение”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Липник”, Николово, Просена, Долно Абланово и обратно;

Спирки по маршрута Русе АГ Изток – Търговия на едро север/юг–у – ще „Бр. Миладинови“/Плиска – Гимназия по Механотехника/Болницата – Бриколаж/Спортна зала – Олимп/Стиф – ІІІ – та поликлиника/МОЛ – Русе – Мототехника/КАТ – Х. Генова чешма – Хиподрум – Дунарит – Николово – Просена – Долно Абланово.

                    Автобусна линия  – РУСЕ – СЕМЕРДЖИЕВО – ЯСТРЕБОВО

Маршрут: Русе Автогара „Изток”, бул. „Липник”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Христо Ботев”, Образцов чифлик, Червена вода, Семерджиево, Ястребово и обратно;

Спирки по маршрута: Русе АГ Изток – МОЛ – Русе/ІІІ – та поликлиника – Стиф/Олимп – Оборище/Бриколаж – Симова мелница/у – ще „Й. Йовков“ – Технополис/Печатни платки – Дом „Майка и бебе”/блок 121 – паметник Русофили запад/изток – Птицекланица – Образцов чифлик – Птицекомбинат – Червена вода – Семерджиево  – Ястребово

                  Автобусна линия  – РУСЕ – ТАНКОДРУМА

Маршрут: Русе Автогара „Юг“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Бозвели“, ул. „Борисова“, бул. „Скобелев“, бул. „Липник“, Хиподрум, Танкодрум и обратно;

Спирки по маршрута Русе АГ „Юг“ – Технополис/Печатни платки  – Бозвели/бл. Пушкин  – Орхидея изток/запад  – Медицински център изток/запад  – Скобелев/СБА  – Бриколаж/Ялта – Найден Киров/Петър Караминчев  – Олимп/Стиф  – ІІІ – та поликлиника/МОЛ – Русе  – Мототехника/КАТ – Хиподрум  – Танкодрум.

                   Автобусна линия  – РУСЕ – ТЕТОВО

Маршрут: Русе Автогара „Изток”, бул. „Липник”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Христо Ботев”, Образцов чифлик, Червена вода, Ново село; Тетово и обратно;

Спирки по маршрута Русе АГ Изток – МОЛ – Русе/ІІІ – та поликлиника – Стиф/Олимп – Оборище/Бриколаж – Симова мелница/у – ще Й. Йовков – Технополис/Печатни платки – Дом „Майка и бебе”/блок 121 – паметник Русофили запад/изток – Птицекланица – Образцов чифлик – Птицекомбинат – Червена вода – Ново село – Тетово

                      Автобусна линия  – РУСЕ – ХОТАНЦА

Маршрут: Русе Автогара „Изток”, бул. „Липник”, бул. „Цар Освободител”, бул. „Христо Ботев”, Образцов чифлик, Червена вода, Ново село, Хотанца и обратно;

Спирки по маршрута Русе АГ Изток – МОЛ – Русе/ІІІ – та поликлиника – Стиф/Олимп – Оборище/Бриколаж – Симова мелница/у – ще „Й. Йовков“ – Технополис/Печатни платки – Дом „Майка и бебе”/блок 121 – паметник Русофили запад/изток – Птицекланица – Образцов чифлик – Птицекомбинат – Червена вода – Ново село – Хотанца

Коментари

Още Новини

Реклама

Реклама