Днес е : Събота, 8 Август 2020

Шивашките фирми пълнят канализацията с парцали, алармират от ВиК

Публикация 11 Apr, 2019 / akcent.bg

Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Русе се "задъхва" от боклуци, оскъпява се услугата

   През 2011 г. бе въведена в експлоатация пречиствателна станция за отпадъчни води  на град Русе. Съоръжението е скъпо и модерно. Построено е изцяло с пари по европейската програма ИСПА и осигурява екологичен подход към река Дунав. 

    След въвеждането му възникнаха няколко проблема с експлоатацията:

    Единият е огромното количество текстилни отпадъци, които се изхвърлят в канализацията.

   Всички те  – мокри кърпички, парцали, текстилни изрезки и други се отвеждат в пречиствателната станция и причиняват следните проблеми:

   -    Затруднява се  работата на довеждащите  съоръжения – каналните помпени станции, помпи,  като се предизвиква затлачване на решетките на механичното пречистване на пречиствателната станция.

   -    Предизвикват чести запушвания на домовите канални отклонения на вашите жилищни сгради и допълнителни разходи на домакинствата за отпушване и ремонт на каналните съоръжения. Друг проблем, който възникна в годините на експлоатация са мазнините, които се изхвърлят в канализацията.

   Мазнината – използвана в кухните на домакинствата и обектите за обществено хранене, изхвърлена в канализацията при попадане в канализацията и контакт с водата се втвърдява и отлага по стените на съоръженията, което в последствие причинява запушване. Отведена с водата към пречиствателната станция затруднява процесите на пречистване.  Съгласно изискванията на Наредба № 4/2005 г.  за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации – отпадъчните води от кухните на обществено обслужващи обекти /ресторанти, закусвални, баничарници, супермаркети, кухни, скари и т.н./ се включват в канализационната система след преминаване през мазниноуловители.

    Призоваваме да изградите такива съоръжения, което ще пази Вашите канални отклонения и ще Ви спестява чести запушвания и разходи за поддържането им.    

    Всичко това оскъпява експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция, което    съответно се отразява на такса пречистване, която плащаме всички ние.    

   Специално за текстилните и шивашките фирми в града:  моля обърнете внимание на   вашите работниците и служители и засилете контрола за изхвърляне на изрезки и   текстилни отпадъци в канализацията.   

   Съгласно нормативно възложените ни задължения Водоснабдяване и канализация ООД  гр. Русе, като оператор на канализационната система ще засили контрола на заустваните отпадъчни води в градската канализация, като при констатиране на такъв вид замърсяване ще бъдат сигнализирани органите по опазване на околната среда и водите и по съдебен ред ще бъде търсена отговорност за нанесените щети на експлоатираните от нас съоръжения.   

   Моля използвайте канализацията по предназначение!

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама