Четвъртък, 30 Май 2024

Модернизираме водната и канализационна инфраструктура в региона със 111 млн.

Модернизираме водната и канализационна инфраструктура в региона със 111 млн.
Публикация   18:38     25 Ян, 2019 /     akcent.bg   /     1574

С 14 млн. лева кредити ВиК Русе съфинансира проектите, няма да се отрази върху цената на водата

   Областният управител на област Русе  Галин Григоров проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе, в качеството си на неин председател.

   По време на заседанието беше гласувано решение за подписване на Допълнително споразумение към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги по повод участието на оператора  в процедура за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на ВиК инфраструктура за гр. Русе, в т.ч. кварталите „Средна кула“ и „Долапите“, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

  Общата стойност на проекта ще възлиза на малко над 111 милиона лева, като безвъзмездната финансова помощ се равнява на 82 292 158 лева, а националният публичен принос, т.е. участието на държавата на 14 523 381 лева. Почти толкова – 14 330 179 лв., е и осигуреното съфинансиране от бенефициента по проекта „ВиК“ ООД Русе. По време на заседанието управителят на оператора д-р инж. Сава Савов увери, че кредитите, за който ще кандидатства, няма да се отразят върху цената на водата.

  Очаква се предвидената инвестиция да осигури 100% свързаност към канализацията и пречиствателните станции за отпадъчни води, а също така да доведе и до значително намаляване на загубите в следствие на спад в процента на честите аварии по водопроводната мрежа.

   Изграждането на канализационната мрежа в кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ ще струва около 36 милиона лева. Именно този лот е сред приоритетните. Наред с него е и подмяната на водопроводи, разположени на 47 улици в централната градска част, като ремонтите е предвидено да започнат най-късно до средата на настоящата годината.

   Също така беше дадено и съгласие на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Русе за изтегляне на заем в размер на 3 милиона лева с цел реализиране на инвестиционно намерение за подмяна на довеждащ водопровод от помпена станция I-ви Подем до село Борисово, захранващ съответно Сливо поле и Борисово. На практика това означава, че ще се извърши подмяна на магистралния водопровод, захранващ с. Борисово и гр. Сливо поле. Идеята е тази година да стартира процедурата, като реалните дейности би трябвало да започнат през идната 2020 година.

   Сред присъстващите бяха още заместник областният управител  Валентин Колев, главният секретар на ВиК асоциацията Пламен Спасов, както и представители на общините от региона.

Тагове : ВиК Русе ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha