Вторник, 28 Май 2024

Асоциация слага под въпрос бизнеси за над 200 млн. лева

Асоциация слага под въпрос бизнеси за над 200 млн. лева
Публикация   09:11     22 Ноемв, 2018 /     Румен НИКОЛАЕВ   /     2279

БПГА предлага премахване на биодизела временно в разрез с национални и европейски директиви и закони, повтаря идеите на „Лукойл” от преди 6 години

   За пореден път България се оказва държава, в която законите не означават нищо. Особено за определени представители на едрия бизнес.

   Българската петролна и газова асоциация, в която водеща роля има Лукойл предложи на правителството да се спре влагането на биодобавка в горивата през зимния период. Това се случва преди да се потърси мнението и на членове на сдружението, които са пряко зависими от подобно решение.

   Акцент.БГ потърси становището на един от най- големите производители на биодизел в страната- на „БулмаркетДМ”:

    По-високата цена на биокомпонента влияе незначително на крайната цена на горивото, поради ниския си дял в него – 6% за биодизел и 8% биоетанол

   Такова решение ще има търговско и икономическо въздействие върху производителите и търговците на биогорива, , търговците и производитрелите на земеделска продукция, изпълняващи дългосрочни договори.  / https://akcent.bg/?i=2561/

     По неофициална информация консумацията на биодизел в страната е 130 000 тона, а на биоетанол 35 000 тона. За производството им се използва 450 000 т. зърнени култури култури. Ако пак се премахне биокомпонента, макар и временно, то под въпрос са поставя и бизнеса на стотици земеделски производители за над 250 млн. лева.

   Решение за прекратяване на смесването с биокомпонент е в разрез с ред закони и нормативи в България и Европа:

   -   ЗЕВИ – Закон за енергията от възобновяеми източници;

   -  Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници, в който страната е поела ангажименти за нива на постигане на възобновяема енергия;

   -  Закон за чистотата на атмосферния въздух.

- Директива EC 2009/28

   В същото време поощрителна мярка за използването на биокомпоинент с положително влияние върху цената на горивата за потребление би било премахването на акциза върху биокомпонента. Такава мярка е в синхрон с всички действащи в страната и Европейския съюз нормативи, прилагана бе в България в периода 2010-2012 г.

   Сезонно смесване на биокомпонент при запазване нивата на потребление на възобновяемата енергия не е възможно, тъй като  в летните месеци не може да се компенсира компонента, който евентуално не е вложен в зимните месеци заради  ограничението за смесване в от 7 %. За компенсация на зимните месеци и запазването на възобновяема енергия в транспорта биодобавката би трябвало да бъде 12 %.

      Практика за временно премахване на биокомпонента бе приложена през 2011 г. в България, като това не доведе до намаление в крайните цени на горивата.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha