Днес е : Понеделник, 1 Юни 2020

Легловата база в Русе премина 2000 легла

Публикация 20 Jul, 2018 / akcent.bg

Спрямо май 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.2%

  През май 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 2 001 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

  Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 16 449, като от тях 10 350 са от български граждани, а 6 099 - от чужденци.

  Спрямо май 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.2%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 82.0%, а при гостите от страната с 12.6%. През май 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.4% от всички нощувки на български граждани и 15.3% от тези на чужденци.

   Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през петия месец на 2018 г. е 37.1% и в сравнение с май 2017 г. се увеличава с 10.4 процентни пункта.

   През май 2018 г. с най-голям дял (45.4%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2017 г. този дял намалява с 11.7 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 526, следвани от граждани на Германия - 404 и Италия - 295 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 365, които са реализирали средно по 1.1 нощувки.

   Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през май 2018 г. са 9 768 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 27.6%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 29.8%. Средният брой нощувки през май е 1.7, като равнището на показателя при българските граждани е 1.5, а при гостите от чужбина 2.1 нощувки.

  Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 27.6% и повишава  нивото си от петия месец на 2017 г. (24.0%). Общата заетост на леглата е по-висока от регистрираната средна за страната, която през май 2018 г. е 23.6%.

  През май 2018 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 842.1 хил. лв., като 497.7 хил. лв. (59.1%) са от български граждани, а 344.4 хил. лв. (40.9%) - от чужденци.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама