Днес е : Вторник, 28 Март 2023

МВФ ни предупреди за високия дял на лошите кредити

Публикация 24 Feb, 2018 / akcent.bg

Вдигането на доходите е основно предизвикателство пред България, смята фондът

   Банковата система в България е устойчива, но необслужваните кредити остават значително над средното ниво за ЕС. Освен това две от банките все още не са изпълнили предписанията за по-големи капиталови буфери, дадени след прегледа на качеството на активите и стрес тестовете през 2016 г. Това отбелязва изпълнителният борд на Международния валутен фонд в свое изявление, направено въз основа на докладите на мисията на фонда в България през изминалата година.

   По данни на БНБ делът на лошите кредити у нас в края на третото тримесечие на 2017 г. е намалял до 11.7% от 12.8% в края на 2016 г. Все още обаче лошите заеми в нашата страна са далеч над средното ниво от 5% за ЕС. Обемът им в края на септември е 6.57 млрд. лв.

   Освен това фондът призовава българските властите да обърнат повече внимание на рисковете, които може да бъдат породени от концентрацията и свързаните лица във финансовия сектор. Според МВФ трябва да се въведе цялостна стратегия за намаляване на лошите кредити. Във въпросните две банки пък е необходимо да бъдат направени "укрепващи доверието инвестиции", въпреки че те спазват регулаторните капиталови изисквания. В изявлението на борда на МВФ не се споменават конкретни имена, но след прегледа на активите и стрес тестовете на банковата система през 2016 г. БНБ обяви, че от допълнителни капиталови буфери се нуждаят Първа инвестиционна банка и Инвестбанк.

   Основното предизвикателство за България е поддържането на устойчив икономически растеж и догонването на останалите държави в ЕС, посочва МВФ. Доходът на глава на населението в страната е само наполовина от средния за ЕС, а неравенството в доходите е по-високо от средното за ЕС. Застаряването на населението, отрицателният естествен прираст и миграцията оказват натиск върху бюджета и ще създадат рискове в дългосрочен план.

                          ПРОГНОЗА

    Очакванията на МВФ за 2018 г. са България да достигне 3.8% ръст на БВП благодарение на силния износ и облекчените финансови условия. Икономиката на България се развива добре, но вече показва признаци на достигане на своя потенциал, смятат от фонда. В средносрочен план очакванията са за забавяне на растежа до 2.5 -3 %. Според борда на МВФ заложеният дефицит от 1% в бюджета за 2018 г. е подходящ предвид необходимостта от повече публични инвестиции. В средносрочен план обаче целта трябва да е балансиран бюджет и създаване на фискални буфери.

Коментари

Реклама

Реклама