Понеделник, 25 Септември 2023

Районирането на комари по Дунав ще отнесе 200 000 лв. глоба

Районирането на комари по Дунав ще отнесе 200 000 лв. глоба
Публикация   17:24     13 Септ, 2017 /     akcent.bg   /     1399

10 обществени поръчки са със сериозни нарушения, потвърди проверка на МРРБ. Общата стойност на проектите е 3,2 милиона лева без ДДС.

   Възложителят на обществената поръчка за райониране на популациите от комари по Дунав, както и още девет процедури по трансрегионалната програма с Румъния, ще получат финансови санкции от близо 200 000 лв. заради установени нарушения. 

  Проверката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което е контролиращ орган по проектите, започна след подаден сигнал от Антикорупционния фонд през юли тази година до няколко институции. 

  Експертите потвърдиха съмненията за нарушения в начина на провеждане на процедури по десетте най-големи поръчки с партньор и възложител Асоциация на дунавските общини (АДО). Неин председател е кметът на Русе Пламен Стоилов. 

  Общата стойност на проектите е 3,2 милиона лева без ДДС.

Проведената процедура за райониране на комарите е на стойност 797 000 лв. (без ДДС) и е с най-много установени нередности - незаконосъобразна методика за оценка, липса на прозрачност и недостатъчно подробно определяне на предмета на договора, установяват от МРРБ. 

   Затова санкцията ще е в размер на 10% от допустимите разходи, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 

   При останалите 9 поръчки са установени различни нарушения - незаконосъобразни методики за оценка на офертите, смесване на критериите за подбор с показателите за оценка, недостатъчно подробно определяне на предмета на договорите и др. 

   Финансовата санкция за тях е корекция в размер на 5 до 10% от допустимите разходи, финансирани от ЕФРР.

  Десетте поръчки бяха анализирани от експерти на Антикорупционния фонд след получен сигнал за една от тях. При подробното разглеждане на всички оферти бяха установени множество нередности, които бяха детайлно анализирани и изпратени на контролиращи и правоохранителни органи в България и Румъния.

От МРРБ, заявяват, че част от изпратените въпроси и съмнения в сигнала са извън техните правомощия, но след приключването на проверките в Сметната палата и прокуратурата могат да възобновят разследването.

   В две от проверяваните процедури са установени и съмнения за конфликти на интереси.

   Десетте обществени поръчки, за които АКФ сигнализира органите, са:

  1. „Разработване на съвместна географска информационна система (ГИС) за контрол на популацията на насекоми в рамките на проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве, и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния - България“, с регистрационен номер 15.3.1.016“. 

   Спечелил участник: "Гражданско общество "Гис Дунав" с оферта за 797 400 лв. без ДДС.


   2. „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния - България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния - България на партниращата организация, в рамките на проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния - България“, с регистрационен номер 15.3.1.016“.

Спечелил участник: ДЗЗД "Дунав Еко партнърс" с оферта за 175 000 лв. без ДДС. 


   3. „Изготвяне на стратегия за маркетинг и промоциране в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния - България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“.

   Спечелил участник: Консорциум "Дунавски хоризонти" с оферта за 101 000 лв. без ДДС.


   4. „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния - България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния - България на партниращата организация, в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния - България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“. 

   Спечелил участник: Консорциум "Природа Дунав" с оферта за 150 000 лв. без ДДС.


   5. „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния - България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния - България на партниращата организация, в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния - България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.

  Спечелил участник: Консорциум "Данубиус" с оферта за 280 000 лв. без ДДС.


   6. „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион Румъния - България, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион Румъния - България на партниращата организация, в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния - България чрез оптимизиране на товарния и пътническия транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010“.

Спечелил участник: ДЗЗД "ТЕН-Т мрежи предварителни проучвания" с оферта за 660 000 лв. без ДДС.


   7. „Разработване на промоционални материали в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния - България“, с регистрационен номер 15.2.1.067“.

Спечелил участник: ДЗЗД "АДО Комюникейшън" с оферта за 286 500 лв. без ДДС.


   8. „Разработване на промоционални материали в рамките на проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния - България“, с регистрационен номер 15.2.1.068“.

Спечелил участник: Обединение "Дунав имидж" с оферта за 153 515 лв. без ДДС.


   9. "Изготвяне на стратегия за развитие в рамките на проект "Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут "Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния - България", рег. номер 15.2.1.067".

Спечелил участник: ДЗЗД "Обединение "АДО-Лимес" с 180 000 лв. без ДДС.

   10. Изготвяне на стратегия за подобряване на TEN-T мрежата чрез подобряване на капацитета на интермодални възли в трансграничния регион Румъния - България, в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния - България чрез оптимизиране на товарния и пътническия транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодални връзки“, с регистрационен номер 15.1.1.010“.

Спечелил участник: "Бим консултинг" ООД с оферта за 452 000 лв. без ДДС.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha