Днес е : Събота, 24 Юли 2021

Анализ: Броят на ПТП в Русенско за 2016 спрямо 2012 г. се е увеличил с 60,3 %

Публикация 20 Jul, 2017 / akcent.bg

Най-много катастрофи, загинали и ранени по часове от денонощието са от 17:00 до 20:00 часа

  Днес, 20.07.2017 г., от 10 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, председателствано от г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе.

  На заседанието беше представен причинно-следствен анализ на пътно-транспортните произшествия (ПТП) на база данни от сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Русе за периода 2012 – 2016 г. от екип на РУ „Ангел Кънчев”, катедра „Транспорт”, доц. д-р Асен Асенов, ръководител на Катедра „Транспорт” и гл.ас.д-р Свилен Костадинов.

  Според посочените данни бе отбелязано, че броят на ПТП за 2016 спрямо 2012 г. се е увеличил с 60,3 %. Подчертано беше още, че най-много ПТП и загинали са станали с водачи със стаж до 1 година, като с увеличаване на стажа на водачите се наблюдава тенденция за намаляване на броя ПТП и загиналите. В зависимост от осветеността на околната среда  стана ясно, че най-много ПТП, загинали и ранени са станали при дневна светлина. От данните за произшествията по вид на нарушението на водача се отбеляза, че най-често срещаното нарушение на водача, което е довело и до най-много ПТП, загинали и ранени е „Несъобразената скорост“. От изнесената информация става ясно, че 97 % от всички ПТП и 95% от всички загинали в Област Русе за периода 2012 – 2016 г. са в резултат на нарушения на водачите, като най-много ПТП, загинали и ранени по часове от денонощието са от 17:00 до 20:00 часа.

  От представените данни беше изведен извода, че основна причина за нарушаване правилата за движение по пътищата е липсата на самоконтрол и неправилното поведение на водачите на пътя.

  Участниците се обединиха около това, че ангажимент и грижа на цялото ни общество и на всички институции е възпитанието в транспортна култура и формиране на умения за безопасност на движението по пътищата.

  По време на заседанието, г-н Колев информира присъстващите, че на 07.06.2017 г. се е провела работна среща с представители на ОД на МВР  Русе, „Регионален център 112-Русе“, дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Русе и БЧК Русе, по време на която е било обсъдено обучението по първа долекарска помощ на служителите в тези структури и координацията между тях, и „Център за спешна медицинска помощ“ Русе.

     В тази връзка,  д-р Руденко Йорданов, директор на Секретариата на Областен съвет на БЧК Русе изказа идеята да бъде изготвен проект на стандартни оперативни процедури, които да регулират взаимоотношенията на всички институции имащи отношение към спасителната верига. БЧК Русе ще проведе опреснителни обучения на сектор „Пътна полиция“ по първа долекарска помощ, както и обучения на служители от държавната администрация за опресняване и актуализиране на техните познания в областта.

   Прието беше решение участниците да представят свои предложения за обсъждане на законодателни промени или провеждане на дейности, които да доведат до дисциплиниране на водачите на пътя и намаляване броя на ПТП.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама