Днес е : Неделя, 28 Май 2023

SOS: Русе и Северен централен район изостава с иновациите

Публикация 14 Jun, 2017 / akcent.bg

   Снимки: 1,2

   В Зала 1 на Областна администрация Русе под председателството на Свилен Иванов, зам. областен управител на област Русе, се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на индустрията и новите технологии. Определено интересът към темата бе на доста ниско ниво предвид участниците в срещата.

   Представители на Министерството на икономиката представиха напредъка по изпълнението целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация ИСИС, с фокус върху Северен централен район и област Русе.

В анализа си Стефан Узунов, отдел “Иновации и предприемачество”, дирекция “Икономически политики за насърчаване“ към Министерство на икономиката посочи, че България е в групата на плахите иноватори и заема предпоследно място в Европейския съюз, но по иновационна динамика – 8 място. Визията е България да направи до 2020 г. качествен скок в иновационното си представяне за справяне с обществените предизвикателства в сферата на демографията, устойчивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията.  Той представи още отчет за изпълнението на дейностите, финансирани от средствата на националния бюджет и европейските фондове.

   Нулева активност за Северен централен район се отчита в проектиране и производство на високотехнологични продукти и/или участие в наднационална производствена верига. Максимална активност има при производството на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат, персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства, безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление и производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.

     Заместник областният управител подчерта, че е необходимо Стратегията и възможностите, които предлага тя да бъдат популяризирани. Отбеляза още, че с всеобщи усилия трябва да се запознаят предприятията в Северен централен район с новите възможности за кандидатстване, защото иновациите са бъдещето на икономиката.

      Свилен Иванов информира присъстващите, че предстои подписване на споразумение с Окръжен съвет Гюргево и при провеждането на комисии, ще бъдат предлагани теми и включват експерти от румънската страна. Не на последно място той подчерта: „трябва по-настойчиво и с по-големи усилия да насочваме вниманието именно в сферата на иновациите за Русе и региона“.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама