Днес е : Събота, 4 Юли 2020

След конкурс: Бившето КТМ вече е Дунавска индустриална зона ТЕГРА

Публикация 05 Jun, 2017 / akcent.bg

Връчиха наградите на победителите в конкурса- 172 предложения се бориха за призовете. Студент на годината на Община Русе Бюлент Идиризов също е сред победителите

     Дунавска индустриална зона ТЕГРА. Това вече ще е името на територията на бившето КТМ след проведен конкурс, стана ясно на пресконференция  днес в заседателната зала на Булмаркет ДМ.  Това е и най-мощната и икономически развита  зона в региона с над 2500 работещи в 45 фирми и заводи.

   Събитието уважиха областният управител Галин Григоров, зам. кметът Наталия Кръстева, кметът на Мартен Димо Тонев, собственици и мениджъри на фирми.

   „Поздравявам Ви за тази инициатива – за Русе и за региона тази зона, обединяваща 45 фирми, е от изключително значение и осигурява над 2500 работни места. Вярвам, че ще продължава да се развива и да просперира“, заяви зам. кметът НаталияКръстева и връчи поздравителен адрес от името на кмета на Община Русе Пламен Стоилов.

   За малко повече от месец повече от 60 души изпратиха 172 предложения, съобразявайки се с определените за избора критерии, а именно:

  Да съдържа важността на тази обособена производствено- търговска мощ както за Русе и региона, така и за страната.

   По възможност името да кореспондира и с географското разположение на Зоната.

  Предвид международните контакти, името трябва да бъде сравнително лесно произносимо и да се изписва и на чужд език / например на английски/.

  Да съдържа динамиката и значимостта на всички, които работят на тази територия.

   Да има добра визия при графично изписване.

  Идеята за по-масово участие на работещи във фирмите на територията на бившето КТМ, от Русенския университет и от Мартен. Хората, които прекарват една голяма част от деня именно тук, студентите, бъдещи специалисти в някои от фирмите, в които изберат да практикуват знанията си и живеещите в Мартен, една не малка част от които също работят в тези фирми, предложиха различни имена.

  Изборът се премина на три етапа. При първия до 10 май бяха обобщени направените предложения. Комисия от инициативния комитет сведе предложенията до четири.

Северна индустриална зона- Русе

Индустриална зона – ТЕГРА

Русенска индустриална зона – Дунав

Индустриална зона – Север.

  Допълнително бе потърсен от Русенския университет и софийска специализирана фирма за коментар и становище.

   Така се стигна и до заключителна среща, на която бяха поканени всички собственици и мениджъри на фирми от територията на бившето КТМ.

  След кратко обсъждане с пълно единодушие бе прието зоната да се казва

         Дунавска индустриална зона ТЕГРА

   Грамоти и парични награди на победителите от името на Инициативния комитет за промяна на името връчи управителят на Булмаркет ДМ Станко Станков, в присъствието на изп. директор на ТМ Технолоджи Петър Петров.

   Първо място -  не се присъжда, тъй като така приетото име не е посочено от нито един участник.      

2   Станимир Сяров   Индустриална зона " Тегра"

Старото име на Мартен е Тегра (Тегрис, Тигрис) - през 1 век като крепост, която е част от римския крайдунавски лимес.

Вероятно съществува и по време на Второто българско царство (XII – XIV в.).

2 Бюлент Идиризов  студент по финансова математика в Русенски университет.

    industrial zone "Tegra" или industrial zone "Tigris" (индустриална зона Тегра/Тигрис).

 Tegra/Tigris e първоначалното име на Мартенската крепост.

 3   Денимир Красимиров Лазаров  порт Булмаркет 

    Дунавска индустриална зона ДИЗ

3     Михаел Венциславов Танков 

Дунавска Индустриална Зона - Danube Industrial Zone - ДИЗ/DIZ

3   Генчо Чокоев  (Gen)

    Крайречен Индустриален Парк Тегра. Чокоев представи и проекти за лого на Зоната и фирмен шрифт.

Поощрителна награда       -   Димитър Тодоров Трифонов   

   Крайречна Индустриална Зона Русе     Тегра Riverside Industrial Zone TegraGenCloud  

 

  На площадката на бившия Комбинат за тежко машиностроене  КТМ край Русе работят близо 45 фирми с различна насоченост.

 

   Ангажирани са около 2500 души с различна професионална подготовка и умения.

  Сред основните дейности са транспорт, търговия  и съхранение на горива, търговия с метали, производства на различни продукти от химическата промишленост, на мебели, машиностроене, преработка на дървесина, производство на машини, речен и морски транспорт и др.  Значителна част от работещите тук предприятия си партнират с водещи в своята област международни компании с имена.

   Територията е особена като независима промишлена индустриална зона, със собствени инфраструктура и комуникации. Тя е разположена на брега на река Дунав, в непосредствена близост до Дунав мост.

   Голяма част от работещите на територията на бившето КТМ компании и фирми извършват дейност в страната и чужбина. Сегашният адрес, останал като отпечатък от една несъществуваща отдавна икономическа структура не отразява сегашното икономическо състояние на тази зона, както на авторитета на повечето от компаниите, които развиват своята дейност тук.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама