Днес е : Понеделник, 18 Януари 2021

Решено: Монтюпе ще заплати глоба от 450 000 лева

Публикация 31 May, 2017 / akcent.bg

Административният съд потвърди решение на Районен съд - Русе за размера и правилността на наложената санкция

 Със съдебен акт по касационно административнонаказателно дело № 63/2017 г. Административният съд остави в сила Решение № 23/13.01.2017 г., постановено по дело № 1983/2016 г. на Районен съд – Русе.

   Делото бе образувано по жалба на „Монтюпе“ ЕООД срещу решението на първоинстанционния съд, с което бе изменен размерът на наложената от Директора на РИОСВ – Русе имуществена санкция на „Монтюпе“ ЕООД от 500 000 лв. на 450 000 лв.

  Съдът припомня, че предмет на касационната проверка е решението на първоинстанционния съд, а не наказателното постановление (чл. 208 АПК, приложим на основание чл.63, ал.1, изр.2 ЗАНН). На основание чл. 218 АПК касационният съд проверява  дали са допуснати само посочените в жалбата пороци и следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон.

     Касационната инстанция приема, че в оспорения съдебен акт е бил направен обстоен анализ на преките и косвените доказателства по основния спорен въпрос – има ли неорганизирано изпускане на емисии от вредни вещества на датата и във времевия диапазон, указани в наказателното постановление. Съдът намира, че във въззивното производство е доказано наличието на тези факти, относими към административното нарушение.

    След обсъждане на изложените в жалбата касационни основания съдебният състав приема решението за правилно, като  изцяло споделя правните изводи на Районния съд.

   Решението е окончателно.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама