Днес е : Неделя, 19 Септември 2021

Георги СТОИЛОВ: Изборът ми за депутат от БСП показа, че освен късмет е необходима и активна предизборна работа

Публикация 10 May, 2017 / интервю на Румен НИКОЛАЕВ

За партийните ангажименти, за младите социалисти, за земеделие и екология говори младият русенки депутат

    Георги Стоилов е депутат за първи път, по-малко от месец е на ново работно място.

 • Как се чувствате в новата среда и обстановка?

Чувствам се нормално. Колегите ми помагат, предразполагат, когато има необходимост за това. Вече се ориентирахме, има емоция, определено.

   -  Ориентацията не е само по отношение на сградата, предполагам….

  Да, не само за битовизма, а и като поведение, целият механизъм на работа в парламента. Запознати сме с правилника за работа в Народното събрание, но има специфични неща, които или трябва някой да ти каже, или трябва във времето сам да усетиш.

Един път седмично групата се събираме, обсъждаме въпроси, изразяват се различни мнения. Някаква заблуда е това, че ти се нарежда кога какво да правиш или как да гласуваш. Ако някой иска да направи изказване, при необходимост получава и съответната подкрепа.Така бе взето и решение кой в коя комисия ще бъде.

Депутатите с по-голям опит ни отстъпиха и така аз ще бъда в две комисии. Идеята е по-бързо да навлезем в работата практически.

Едната комисия, в която ще работя, е тази по Земеделие, храни и гори, а другата- Околна среда и води. Окончателно ще се знае тази седмица при утвърждаването на членовете им…/б.а. Стоилов ще бъде член на комисията по Енергетика, а не в тази по Земеделие и гори/.

 • В последната комисия може да бъдеш доста полезен на Русе и на русенци?

Да, като се има предвид проблемът с въздуха и липсата на желание той да бъде решен от страна на органите, които имат отношение към него.

 • Преди да продължим с въпроси относно депутатската работа, нека кажем, че Георги Стоилов всъщност е доста активна политическа фигура в редиците на БСП.  Разкажи малко повече за своята дейност в социалистическата партия.

От 2014 г. съм областен координатор на младежката структура на БСП в Русе…, от 2011 година съм член на националния съвет на същата младежка структура.

 • Къде на шега, къде наистина, да попитам, тази структура да не би да е в нелегалност, тъй като публичните и изяви сигурно се броят на пръсти през последната година?

Не, младежкото обединение не е в нелегалност. Участваме във всички инициативи на БСП в областта, но явно оставаме по незабелязани. Няма да е пресилено да кажа, че ние, младежкото обединение сме моторът на цялата организация в областта, и в цялата страна. Тук повече младите се ползват за организационни дейности.

 • Какви проблеми поставят пред вас младите  хора от Русе и региона? Търсят ли възможност за изява и развитие чрез политическите партии, и в частност, чрез БСП?

Да, и преди да вляза в парламента, ние сме били активни и участваме при обсъждане и решаване на проблеми, независимо дали са партийни, регионални, национални.

 • Вероятно е така, но като че ли публичността на работата на младите социалисти не е достатъчна?

Определено в тази посока трябва повече да работим. Но и не трябва да се забравя, че вече почти липсват обществени медии и че каквото и да е отразяване е свързано с достатъчен финансов ресурс, който при нас е недостатъчен. Но е сигурно има какво да се желае и да се прави в тази посока.

 • Вие сте работили във ВиК Русе, в Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие”. Този опит вероятно ще Ви бъде от полза в законодателната дейност?

Във ВиК Русе работих от 2006 до 2013 година. Там се занимавах с приема на граждани, с изготвяне на проекти. Така почти ежедневно ми се налагаше и се сблъсквах с нормативната база, свързана с дейността ми. Колкото до ДФ „Земеделие”, където бях около година директор, а след това главен експерт, и там работата ми беше свързана с административна дейност, консултиране на земеделските производители прикандидатстването им по различни схеми и мерки.Така че и с нормативните документи в ДФ „Земеделие” съм добре запознат.

Опитът, който вече съм придобил, може да се обогатява, да се доразвива, и да служи за подобряване на правната рамка на всяка от споменатите сега дейности.Както и работата с хора, която води до разбирането, че винаги съществува и различна гледна точка. Смятам и вярвам, че мога и ще отстоявам интересите на избирателите от региона…

 • Кои от проблемите, които се обсъждат в Русе, ще бъдат сред приоритетите Ви, за да може те да бъдат и решени?

Независимо от комисиите, в които ще бъда, проблем №1 остава изграждането на пътя Русе- Велико Търново, независимо дали ще е магистрала или високоскоростен път. Както и замърсяването на въздуха над Русе.Съществува още един сериозен проблем със замърсяването на въздуха. Става въпрос за с.Долно Абланово, където има фабрика, подобна на екарисаж, за изгаряне на перушина.По информацията, които имам тя се захранва от цялата страна, дори и от Румъния.

По отношение на земеделието - ще са работи за отпускане на повече средства за трайни насаждения - зеленчуци, плодове, животновъдство. Пчеларите също имат нужда от подкрепа по отношение налагане на нормативи, за решаване на споровете относно местоположението на пчелните кошери - дали да бъдат изкарани извън населените места и за унищожаването им чрез тровени при пръскания.

 • Стана ясно, че ще работите с нов подход към избирателите. Вече започнахте срещи непосредствено след изборите. Какви са първите впечатления, какво споделят хората на тия срещи?

Да, както обещахме, започнахме да се връщаме при хората. До момента сме провели срещи в гр.Русе, с.Николово, с.Долно Абланово. У хората се четеше радост, смесена с изненада, че народни представители са при тях непосредствено след изборите.Те говореха както за местните си проблеми, така и за теми от национално значение…

 • А те са?

В Николово се оказва проблем изпускането на язовира, състоянието на отводнителните канали, които са затлачени и се получават заливания. Състоянието на паметниците също не е на необходимото ниво, инфраструктура.

Сериозен проблем за старите хора по селата остана сигурността. Макар и до момента да няма някакви сериозни инциденти или кражби, те се страхуват вечер. Малките населени места все повече обезлюдяват, липсва работа.А все повече стават онези, които не виждат перспектива в земеделието, домашно земеделие. Няма реализация на продукцията. Бях в Чилнов, Широково, Две могили. Там хората също поставят като сериозен проблем сигурността си. Баниски Лом също е в състояние, което при едно по- голямо пълноводие ще доведе до значителни щети, тъй като коритото на реката не е чистено, а на места дигите са в плачевно състояние.

 • А доходите, пенсиите, коментират ли хората?

Да. Ние представихме на срещите инициативите, които БСП прави в парламента- като тази за замразяване на депутатските заплати, което не се прие. Нашето виждане е пенсиите да се преизчисляват, а не да се вдигат механично, несправедливо.

-Това е добре, запознахте се с проблемите на хората, как ще ги решавате, след като повечето са от компетенциите на местните власти, а освен това БСП е в опозиция?

Независимо от всичко проблемите може да се решават. Заедно с другите двама мои колеги предприехме първи стъпки. Имам предвид относно канализационната система на Средна кула и на Долапите. Чакаме да поставим въпроса отново на новия министър, тъй като служебния умело го отклони. Ние просто ще търсим отговори и решения на поставените от нас проблеми, когато се случат, а не кампанийно или стихийно.

Колкото до местните проблеми, активно работим с групата общински съветници на БСП, като ще искаме те да ги доведат до знание и изпълнение от местната власт.

 • Вероятно ще искате и ще се запознаете до каква степен регионалните проекти, за които ангажимент е поела областна администрация, се случват, или пък не, и защо? Какво се случва с естакадата при Дунав мост, за разширението на ГКПП, за пътя Русе- Бяла, за канализацията на Средна Кула и на Долапите, за резултата от прокурорската проверка ?
 • На 15 май сме поканени всички депутати от 19-ти МИР на среща с областния управител Стефко Бурджиев, където най-вероятно ще бъдат обсъдени всички тези въпроси. Идеята е за общите въпроси за Русе и региона да се действа заедно… Просто ще бъдем много по-активни. Ето, например за пътя Русе – Бяла- направихме си труда да извадим всички питания и обсъждания в 41, 42 и 43-то Народно събрание от всички депутати.  Там става ясно, че един път е магистрала, друг път е високоскоростен път, един път има проектиране, друг път- няма. Сега е ясно, че има проектиране, няма пари за строителство. Това правителство посочва пътя като приоритет, въпреки че той е приоритет на всички правителства вече повече от 12 години. Не става въпрос само за маркиране на проблеми, а за тяхното трайно и крайно решаване.
 • Депутатът Георги Стоилов продължава да е областен координатор на младежкото обединение на БСП в Русе. Ще се чува ли повече за младите социалисти и ще бъде ли работата им по- ангажирана с реалния живот? Интересуват ли се младите хора от партийния живот и формите му на съществуване?

Може да звучи учудващо, но не са малко младите хора, които проявяват интерес към БСП. Приемаме нови членове,това са младежи, за които лявата идея е по-близко до личните им разбирания и интереси.Преди всичко за солидарност, за равнопоставеност, за справедливост.Приемат поста оптимистично членството в младежката структура, виждат възможност и да партийни изяви и израстване.Сред тях има и юристи, и инженери, и икономисти.

Самият аз съм такъв пример. Не съм потомствен социалист.Но за няколко години целенасочена работа успях да постигна сериозни резултати и много добро партийно развитие.

 • Т.е, може да кажем, че за Георги Стоилов БСП е кауза?

Да.

 • А как се озова в редиците на социалистите, кога реши това?

Винаги у мен чувството за справедливост е било силно развито. Вече повече от 10 години съм член на БСП. Току що бях започнал работа, а вече имах и малко дете.Тогава явно е било времето, в което осъзнах, че може да се ангажирам и с повече партийна работа.

 • Преди това си имал натоварен ергенски живот и не е имало достатъчно работа и за политическо осмисляне на живота?

Може да се каже.

 • Няма как да пропуснем изборът Ви за народен представител, предвид че и тук феноменът 15:15, в случая- 10:10 със сигурност е бил благосклонен.

Нека видим фактите- аз получих най-много преференции от всички кандидати, които сега са депутати, независимо от коя политическа сила са. И в другите партии имаше този т.н. феномен. Може някакъв процент гласове да се получени благодарение на този факт.

Но аз правих кампания… В самото начало предвид 10-то място се двоумих дали да правя нещо повече.Но всички приятели, познати, роднини ме подтикната и така се активизирах.

Аз лично съм минал по два пъти всички населени места в областта. Направихдоста атрактивна и видима кампания, и с плакати, и с листовки, и в социалната мрежа. Най- много наблегнах на срещи със симпатизанти и хора извън партията. Което се оказа успешна политика.По този начин увеличих и гласовете за БСП. Просто се оказа, че мажоритарният вот е факт.

 • Късмет, и напред!

  Благодаря, и на Вас!

      Професионално и партийно развитие   

    Георги Стоилов е роден на  26 май 1981 в Русе.

    Машинен инженер – бакалавър РУ „Ангел Кънчев”

    Икономист „Индустриален мениджънт” – магистър РУ „Ангел Кънчев”

        Икономист „Земеделско стопанство” Център за професионално обучение към Институт по социално управление.

     Икономист „Икономика и мениджмънт” Център за професионално обучение към Институт по социално управление.

   Инженер топло и газоснабдяване – магистър Русенски университет „Ангел Кънчев”.

   Учителска правоспособност РУ „Ангел Кънчев”

   Завършен курсове и обучения в различни направления във връзка със заеманите длъжности през годините и извън тях.

Областен координатор на младежкото обединение в БСП-Русе.
Член на НС на Младежкото обединение в БСП – 3-ти  мандат.
Член на Общински съвет на БСП Русе.
Член на Областен съвет на БСП Русе.
Член на Обществен съвет в ОУ„Иван Вазов” - Русе

 
 
 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама