Днес е : Четвъртък, 26 Ноември 2020

Местни данъци и такси с рекордно преизпълнение на приходите от 3,3 млн. лева

Публикация 27 Jan, 2017 / akcent.bg

Бюджет 2017е 124 684 755 лв и осигурява по-големи възможности за инвестиране в ключови сектори на Община Русе

  Общинска администрация отчита балансирано разпределен бюджет по всички направления и приключва 2016-а година без просрочени задължения. Това коментира  Емилия Пенева – директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Община Русе след направените анализи и разчет на приходите и разходите през изминалата година.

  През 2017-та година рамката на проектобюджета възлиза на 124 684 755 лв. В сравнение с миналата година, общинската хазна ще разполага с четири и половина милиона лева повече от държавния бюджет във връзка с нарастващия темп на разходите в държавната дейност, което и община Русе направи в местните дейности. Това гарантира по-голяма гъвкавост и повече целеви инвестиции в секторните политики, допълни Емилия Пенева.

Дирекция „Местни данъци и такси“ отлично изпълни  поставените цели, като отчете по-добри контрол и събираемост на приходите, с преизпълнение от над 3 300 000 лева. 

  И през тази година Община Русе ще продължи да осигурява благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци, за да утвърди Русе като един предпочитан от младите хора и бизнеса град. Приоритетно ще се работи към подобряване състоянието на междублоковите пространства, осигуряване на по-добри възможности за спорт, повече и все по-качествени събития в областта на културата и поради тази причина средствата по тези направления през 2017-а са завишени. Така например в детските градини и ясли ще се вложат с 360 000 лв. повече за издръжка, ремонт и оборудване. Програма „Култура“ ще разполага с близо 30 000 лева повече, а бюджетът на предприятието „Комунални дейности“ ще е завишен с още 200 000 лв., средства, с които ще продължи да се подобрява градската среда в Русе и в малките населени места.

   Сред приоритетите, заложени от общинското ръководство, са успешното начало на важни инфраструктурни проекти и максимално привличане на европейски средства в новия програмен период 2014 – 2020 г.; подпомагане на социалните дейности и здравеопазването; запазване на културните ценности, развитие на културния туризъм; подобряване на административното обслужване; привличане на стратегически инвеститори в екологично чисти и високотехнологични сектори; активно участие в Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради; балансирано развитие на централната градска част, кварталите и малките населени места чрез подобряване на транспортната инфраструктура; осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот чрез усъвършенстване и устойчивост; продължаване на устойчивата социална политика на Общината; обновяване и модернизиране системата за улично осветление; ремонт и изграждане на детски и спортни площадки и игрища; благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства и други.

 

   Шестата година от управлението на кмета Пламен Стоилов ще бъде изпълнена с мащабни инфраструктурни проекти. Към момента Община Русе управлява европейски проекти на обща стойност над 71 млн. лв., а през тази година предстои да стартира изпълнението на проекти за още над 26 млн. лв., което на практика ще удвои бюджета на Общината. 2017-та година е началото на второто мащабно строителство в Русе, чрез което ще се реализират изключително важни проекти като благоустрояването на крайбрежната зона и Парка на младежта, цялостна реконструкция на 5 учебни заведения в града, втори етап на модернизирането на градската среда и транспорт, както и много други. Ще бъдат предприети неотложни мерки и за рехабилитация на уличната мрежа и тротоарите в града, които десетилетия наред не са били ремонтирани. Привличайки нови средства чрез дългосрочния кредит на стойност 10 млн. лв, ще се повиши качеството на живот чрез подобряване на градската среда и това ще допринесе съществено за подобряване безопасността на движение, както за автомобили, така и за пешеходците, решавайки множество транспортно–комуникационни проблеми. Резултатът от финансирането на инвестицията ще е ремонт на 319 551 кв.м. улични платна и 188 625 кв. м. тротоари. Във всеки един квартал ще се ремонтират основните връзки и всички обслужващи и довеждащи улици и тротоари с генериран натоварен трафик.

   „В Община Русе следваме принципа на екипна работа за структурирането на бюджет, съвместим с желанията и потребностите на гражданите. Той е напълно стриктен и изряден, за да създаваме видимите резултати, които остават след нас за поколенията. Бюджет 2017 ще даде възможност на нашия град да продължи да се развива и утвърждава като лидер не само в региона, но и в страната“, коментира кметът Пламен Стоилов.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама