Днес е : Събота, 6 Юни 2020

МИГ Лидер в Две могили и Иваново с 31 проекта за близо 8 млн. лева

Публикация 18 Jan, 2017 / akcent.bg

   На 17.01.2017 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Иваново се проведе заключителната пресконференция на СНЦ “МИГ ЛИДЕР на територия Две Могили и Иваново”, която е свързана с изпълнението на Договор № РО-50-85/17.08.2016.

   В нея се включиха граждани от двете общини – представители на публичния, стопанския, нестопанския и гражданския сектор. На пресконференцията присъстваха членовете на УС на групата местна инициатива Росен Коев, Цветелин Райков и Иван Ангелов

  Заключителната пресконференция бе открита със слово на кметът на община Иваново Георги Миланов. Проектът е насочен към малкия и към средния бизнес, като дава възможност и подкрепа на местните лидери и различните организации в двете общини.

Гражданите бяха запознати с изготвената стратегия и нейното съответствие с общински, регионални и национални стратегически документи, както и с характеристиката на територията.  Туризмът е една от дейностите, която може да продължи успешно да се развива. И тук бе отчетено застаряване и намаляване на населението, както и все-по-трудното осигуряване на работна ръка.

   С изготвените до момента 31 проекта на обща стойност 7 800 000 лева се очаква да бъдат разкрити 100 нови работни места.

   На срещата присъстваха също така кметове от различни населени места на територията на МИГ – Две могили и Иваново, общински съветници, експерти по проекти от администрациите на двете общини, граждани – представители на гражданския и нестопанския сектор. На заключителната пресконференция присъстваха над 10 човека.
 

Коментари

Реклама

Реклама