Днес е : Понеделник, 30 Ноември 2020

Софийският университет е лидер в рейтинговата система на висшите училища в България

Публикация 19 Nov, 2016 / akcent.bg

  За поредна година Софийският университет "Св. Климент Охридски" (СУ) е лидер в рейтинговата система на висшите училища в България http://rsvu.mon.bg/rsvu3, съобщиха от образователното министерство. На връх патронния си празник университетът бе обявен за първенец в 21 от 52 професионални направления.

  Трябва да се отбележи, че от тези 52 направления застъпените за обучение в СУ са 25. По този начин университетът не е лидер само в 4 специалности, с които участва в класацията. Както и в предишни години най-старото висше училище е първенец в хуманитарните науки.

Много висок рейтинг има и Медицинският университет в София. Той е първи във всички 5 направления, в които обучава студенти.

Техническият университет в столицата също записва добри резултати. От 9 професионални направления, в които участва, висшето училище заема първа позиция в 6 от тях. Те отстъпват единствено в "Хранителни технологии", "Математика" и "Администрация и управление".

  В битката между единствените два университета, в които се преподава ветеринарна медицина с по-висок рейтинг е Лесотехническият университет, който е със съвсем малка преднина пред Тракийския университет. Софийското висше училище е лидер и в направление "Горско стопанство".

  Аграрният университет в Пловдив е с 3 първи места, колкото има и столичният Химикотехнологичният и металургичен университет. Други 12 университета имат водещи позиции в едно от направленията.

Средният осигурителен доход на завършилите български висши училища нараства от 925 лева през миналата година до 1020 лева през настоящата. Делът на завършилите, които не се осигуряват в България, спада с 2 на сто до 23%, а този на наетите висшисти, които през първите 5 години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства от 46,54% до 47,34% през 2016 г.

  В тазгодишната рейтингова класация участие взеха 51 висши училища. Показателите, по които се следи представянето им са учебният процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социалнобитови и административни услуги, престижът на университетите и реализацията на завършилите на пазара на труда.

  През тази година са включени още няколко индикатора към изготвянето на рейтинга на университетите. Сред тях са регионалната значимост на висшите училища и тяхната обвързаност с местната икономика. За първи път е включен и показател, измерващ какъв дял от студентите, обучавали се в последен курс, са успели да се дипломират.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама