Събота, 30 Септември 2023

Как гласуваме днес

Как гласуваме днес
Публикация   09:25     06 Ноемв, 2016 /     akcent.bg   /     1253

6 834 278 избиратели имат право да гласуват по избирателни списъци за президент и вицепрезидент

          В 7.00 ч. днес стартира изборният ден, в който гласуваме за избор на петия президент на републиката. Заедно с президентския вот се провежда и национален референдум, на който отговаряме с "да" или "не" на 3 въпроса:

      1.  "Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?",

     2. "Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?"

      3. "Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?".

     6 834 278 избиратели имат право да гласуват по избирателни списъци за президент и вицепрезидент.

      За националния референдум в избирателните списъци са 6 832 288 гласоподаватели. 

    За първи път гласуването на изборите у нас е задължително, като право да гласуват имат гражданите, които са навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Заявилите в срок да гласуват по настоящ адрес, могат да го направят срещу документ за самоличност. Учениците и студентите редовно обучение могат да гласуват в секция по избор в населеното място, където учат, ако то е различно от постоянния им адрес. Проверка на секцията, в която се гласува, може да се направи и в интернет.

      В страната гласуването ще се извърши в над 12 400 избирателни секции.

   Гласуването приключва в 20.00 часа. Изборният ден може да бъде удължен по преценка на Централната избирателна комисия, ако в 20.00 часа пред изборните помещения има желаещи да гласуват, но удължаването може да е най-много с един час - до 21.00 часа.

         Бюлетините

за президентския вот са с номер, за референдума - в плик. Всяка бюлетина за президентските избори и за частичните местни избори е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия. На гърба й има място за два печата на секционната избирателна комисия (СИК). В долния й десен ъгъл има осемцифрен номер, който се откъсва по перфорирана линия от член на СИК след гласуването. По изрични указания на ЦИК всеки избирател получава бюлетина, откъсната пред него от кочана с изборните книжа от член на СИК.

     От лявата страна на бюлетината за президентския вот са вписани наименованията на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, а от дясната - имената на кандидатите, които са общо 21. Номерата са по средата, като от бюлетината липсват номер 1 и номер 9, които са на отпаднали кандидати. Има и опция "Не подкрепям никого".

     Бюлетините за гласуване в националния референдум съдържат и трите въпроса, като срещу всеки от тях има опция "да" или "не".

     Гласува се само в тъмната стаичка, където трябва да се извърши и прегъването на бюлетината за президентските избори  Излизането от тъмната стаичка с несгъната бюлетине се смята за огласен вот - в този случай случай гласът ще бъде недействителен и няма да се брои.

    В изборния ден гласоподавателят се явява в секционната избирателна комисия. Легитимира се пред член на комисията с личната си карта (със зелен паспорт – само гласоподавателите, родени до 31.12.1931г.).

    След вписване на данните от личната карта на избирателя в два отделни списъка той получава бюлетина за избор на президент, която се откъсва от съответния кочан и на гърба й се поставя един печат на СИК. Бюлетината за референдума се получава с непрозрачен плик.

          Гласуването

   След като вземе бюлетините, избирателят влиза в кабината за гласуване. Той отбелязва вота за президент и вицепрезидент като поставя знак "Х" или "V" в квадратчето с номера на избрания от него кандидат. Отбелязването с тези знаци е действително, само ако е с химикал, пишещ със син цвят. Бюлетината се сгъва така, че да не се вижда отбелязването.

   За националния референдум се гласува отново със знак "Х" или "V" с химикал, пишещ със син цвят, върху квадратчето с избрания отговор на въпроса – "ДА" или "НЕ". Избирателят поставя бюлетината в плика. Не е задължително да се отговаря на всички въпроси в допитването.

   Избирателят излиза от кабината за гласуване, подава сгъната бюлетина с вота за президент на член на СИК и следи за точното сверяване дали номера върху нея съответства на номера върху кочана, от който е откъсната. Ако това е така, номерът се откъсва и се поставя в прозрачна кутия, а върху бюлетината се поставя втори печат. След това се пуска в прозрачната урна.

   Ако избирателят е гласувал и в националния референдум пуска плика в друга урна. За да е действителен вотът, бюлетината не трябва да се пуска в урната без плик. По броя на намерените в изборните кутии пликове се определя и броят на гласувалите, съответно прагът на валидност на допитването.

   Едва след това се полага подпис в избирателния списък и в списъка за гласуване в националния референдум, получава обратно документите си и напуска помещението.

           Ако сгрешите

   Ако избирателят допусне грешка при гласуване, той връща сгъната сгрешената бюлетина на СИК и получава нова за същия вид избор. Това право се предоставя на избирателя само веднъж.

   Избирателят трябва да проследи, че сгрешената бюлетина, без да се разгъва, се унищожава с надпис "Сгрешена", подпечатва се с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и член на СИК, предложени от различни партии и коалиции. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на СИК.

   При несъответствие на номера на сгрешената бюлетина с номера от кочана, тя се обявява за недействителна. Това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък, а избирателят не се допуска повторно до гласуване.

   Вписването в бюлетината на специални символи като букви, цифри или други знаци прави гласа недействителен.

      В 500 секции ще се гласува с машини

   За президент и вицепрезидент ще може да се гласува с машини в 500 секции в цялата страна. Този път машинното гласуване не е експериментално, а официална алтернатива на традиционното гласуване с хартиени бюлетини.

    Повечето от избраните секции за машинно гласуване са в окръжните градове и в София, където например такава възможност ще има в 66 секции. Машини за гласуване ще има и в някои секции в по-малки градове, като например Алфатар, Ракитово, Попово, Чирпан, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Брезник, Вършец, Берковица, Ябланица, Димово, Бобошево, Аксаково и др., пише в. "Капитал".

   Гласуването чрез машина става в отделeно с параван място, където е разположено устройство с дисплей. Времето за машинно гласуване е ограничено до 6 минути. Стартът се дава от председателя на изборната комисия. Избирателят отбелязва предпочитанията си върху електронна бюлетина чрез докосване на сензорния екран върху квадратчето с номера на съответния кандидат или на квадратчето "Не подкрепям никого". Той има право да променя избора си, като накрая трябва да даде потвърждение "Гласувам". След това машината му дава хартиена разписка, на която трябва правилно да е отбелязан изборът му. Ако това е така, тя се пуска в непрозрачна кутия.

Ако до 3 минути избирателят не е гласувал, машината издава предупредителен сигнал. Ако не се справи с машинното гласуване, избирателят има право да пусне хартиена бюлетина.

       Забранено е...

   Предварително раздаване на изборни книжа и материали.

  Изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение.

  Гласуването извън изборното помещение, с изключение на случаите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

  Присъствието в кабината за гласуване на други лица, освен избирателя, с изключение на случаите, в които е разрешено гласуване с придружител.

  Присъствието на други лица, извън гласуващите в момента избиратели, на разстояние по-малко от 3 метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.

  Заснемането на начина на гласуване, като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника.

  Разгъването на бюлетината след попълването и преди пускането й в избирателната кутия, по начин, който позволява да се види начина на гласуване.

  Влизането в изборното помещение с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

  Да се извършват действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha