Днес е : Четвъртък, 26 Ноември 2020

Глобата в размер на 500 000 лв. е наложена на Монтюпе от РИОСВ за нарушение на условие в комплексното разрешително на дружеството

Публикация 30 Sep, 2016 / akcent.bg

  Експерти на РИОСВ-Русе връчиха днес Наказателно постановление на  „Монтюпе“ ЕООД.  Глобата в размер на 500 000 лв.  е наложена  за нарушение на условие в комплексното разрешително на дружеството.

  Нарушението – изпускане на непречистени отпадъчни газове чрез димни люкове (неорганизирани източници) на покрива на произвоствено хале № 3, е констатирано на 10 септември при извънредни обходи и съвместни проверки с представители на Община Русе по повод на множество сигнали на граждани за неприятни миризми.  Същото  е установено и на 11 септември вечерта, удостоверено с темроанализатор на „Гранична полиция“.

  На 12 септември спрямо оператора е  приложена Принудителна административна мярка за пломбиране на 108 вентилационни клапи. На дружеството са дадени предписания до 26 септември да осигури възможност за трайното им  запечатване и да започне процедура по преразглеждане на условията в комплексното разрешително.

 При последваща проверка за спазване на дадените предписания е констатирано, че вентилационите клапи са трайно блокирани.  

  Операторът „Монтюпе“ ЕООД е депозирал искане за удължавяне на срока за начало на процедурата до 7 октомври, поради необходимост от време за подготовка на документацията.

  Наказателното постановление може да бъде обжалвано от оператора в рамките на 7 дневен срок.

  Проверките на дружеството продължават във връзка с разпореждане на Окръжна прокуратура – Русе.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама