Днес е : Вторник, 26 Май 2020

От 2017 г. - сбогом на кеша и пестиш до 500 лв. данък

Публикация 18 Sep, 2016 / Христо Николов

Забраняват плащанията в брой над 5000 лева

  От 1 януари 2017 г. се забранява плащането в брой за суми над 5000 лв. Платежни операции над този праг ще се извършват само чрез превод. Това гласят промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, разработени от финансовото министерство.

 
  В момента използването на кеш е позволено за сделки до 10 000 лв., както и за операции в чужда валута, когато левовата им равностойност е до 10 000 лв. От 2017 г. прагът при валутните разплащания също ще падне на 5000 лв.

Целта на измененията е да се ограничи сивата икономика. В другите страни от Европейския съюз прагът за ограничаване на плащанията в брой е най-често между 2000 и 3000 евро.

 
   Министерството на финансите предлага от 2017 г. да се въведе данъчно облекчение за граждани, които загърбят кеша и плащат главно по безкасов път. Това става ясно от промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, публикувани за обществено обсъждане.

  Преференцията ще бъде в размер на 1% от дължимия годишен Данък общ доход, но не повече от 500 лв.

  Лицата трябва да изпълнят три условия, за да ползват стимула:

- да имат през годината доходи, подлежащи на облагане с данък общ доход;

- 100% от облагаемите им доходи по закона да са получени по банков път (тоест заплати, хонорари, наеми и др. да се вземат само безкасово);

- минимум 80% от облагаемите доходи по закона да се използват от лицето за разходи, които да са платени по банков път.

Пример - ако получавате 1000 лв. месечно, трябва да платите най-малко 800 лв. през банка, за да ползвате облекчението.

 
   С мярката финансовото министерство цели да стимулира безкасовите плащания и така да осветли оборотите на търговците, при които са направени разходите. Обстоятелствата и условията за получените доходи и направените разходи ще се декларират в годишната данъчна декларация. Ще трябва да се прилагат доказателства за направените плащания по банков път, като Националната агенция за приходите вероятно ще направи разяснения в следващите месеци.

  Данъчни експерти коментираха, че стимулът има смисъл, но прагът от 80% е прекалено висок и от него трудно биха се възползвали хора с доходи над средните. Ако програмист получава 3000 лв. месечно, той задължително трябва да изхарчи 2400 лв., за да се включи в предложената схема. За лица с по-високи доходи, прагът би могъл да е по-нисък – 50-60%, смятат специалисти по данъчно законодателство.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама