Днес е : Вторник, 31 Март 2020

Кръгла маса ще разглежда сътрудничеството между бизнеса и висшето образование

Публикация 16 Jun, 2011 / akcent.bg

На кръгла маса „Форми на сътрудничество между висшето образование и бизнес средите” Русенският университет анализира на 17 юни постигнатото в проведения традиционен Месец на работодателите. Тази година той протече в периода април-май. В дискусията са включени ректорското и академичните ръководства на всички факултети, филиали и на Центъра за кариерно развитие на висшето училище. Форумът е насочен към стимулиране на още по-силна активност за интегриране на образователните програми с реалната практика, както и към оптимизиране на формите на партньорство.

 

Темата се анализира в контекста на динамиката на пазара на труда у нас, затова на кръглата маса е поканен директорът на Регионалната служба по заетостта в Русе г-н Драгомир Николов, който ще изнесе актуални данни за състоянието на трудовия пазар и очертаващите се тенденции за промяна в него.

 

Директорът по качеството на образованието и акредитацията доц. Велизара Пенчева ще представи създадените устойчиви форми на партньорство между Русенския университет и организациите-потребители на неговите кадри. На основата на опита на отделните звена кръглата маса ще открои и добрите практики на съвместна дейност на висшето училище с работодателските организации, доказали се като най-ефективни.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама