Община Сливо поле подобрява енергийната ефективност на общински сгради

Община Сливо поле подобрява енергийната ефективност на общински сгради
Публикация   09 Юли, 2024   /     akcent.bg   /     98

Трите сгради, на които ще бъдат монтиран фотоволтаични инсталации са Адм. сграда 2, Сливо поле, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, Сливо поле и ОУ „Св. Св. Кирил и Mетодий“, Ряхово.

   Община Сливо поле се включва активно в осъществяването на Европейската зелена сделка за изграждането на по-зелена, по-справедлива и по-приобщаваща социално-икономическа система, която да има минимален отпечатък върху околната среда и респективно да ограничи негативните последици върху климата.  В резултат на нашите усилия на 03.01.2024 г с ДФЗ беше сключен административен договор за реализация на проект  „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради на територията на община Сливо поле“.  Проектът предвижда до 15.09.2025 г. на покрива на три общински сгради да се изградят фотоволтаични инсталации с акумулаторни  блокове, като произведената енергия ще служи за задоволяване на собственото енергийно потребление. Чрез тази инвестиция ще се създадат условия на осигуряване за независимост от елекроснабдяващото дружество. Дори и в случай на авария и прекъсване на електрозахранването от елекроснабдяващото дружество, няма да се прекъсват процесите по предоставяне на обществени услуги.

 

    Трите сгради, на които ще бъдат монтиран фотоволтаични инсталации са   Административна сграда 2, гр. Сливо поле, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Сливо поле" и  ОУ „Св. Св. Кирил и Mетодий“, с. Ряхово. Общата стойност на проекта е 915 941 лв без ДДС.  С изпълнението на инвестицията се предлага ново решение без да се променя функционалното предназначение на съществуващите учебни заведения и сграда на общинската администрация. Основните цели на проекта са осигуряване на здравословна жизнена среда в учебните заведения и общинската сграда, превръщането им в притегателен център за децата и жителите на общината  и осигуряването на комфорт при престоя на гражданите в общинската администрация. За децата ще се създадат условия за израстване в равностойни условия с тези, които се предлагат в големите градове.

%image3/

   С внедряването на фотоволтаичните инсталации ще се намалят драстично сметките за електроенергия и ще се постигне доставка на 100 % екологично чиста енергия. Балансовата консумация на електроенергия за  СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Сливо поле"  е 33 700 квтч годишно, като годишната икономия на електроенергия по текущи цени е в размер на 23 740 лв. За  ОУ „Св. Св. Кирил и Mетодий“, с. Ряхово балансовата консумация на електроенергия е 26 880 квтч годишно,като годишната икономия на електроенергия по текущи цени е в размер на 20 970 лв. За Административна сграда 2, гр. Сливо полебалансовата консумация на електроенергия е 31 121квтч годишно, като годишната икономия на електроенергия по текущи цени е в размер на 12 395 лв. За трите сгради при наличие на излишък от генерирана електроенергия, тя ще се използва за производство на битова гореща вода за нуждите на сградите.

   Реализацията на този проект нагледно показва усилията на общинското ръководство за синхронизация с тенденциите в България и ЕС за карбо-неутрална среда и намаляване потреблението на енергия от първични енергийни източници.

Тагове : Сливо поле ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha