Атанасова и Белазелков са конституционни съдии, но с по-кратък мандат

Атанасова и Белазелков са конституционни съдии, но с по-кратък мандат
Публикация   10 Юли, 2024   /     akcent.bg   /     262

  Новите конституционни съдии Десислава Атанасова и Борислав Белазелков остават в състава на Конституционния съд (КС), но не с пълен мандат от 9 години, както бе записано в решението на парламента за избора им, а с мандат от около 6 години и 10 месеца, който ще продължи до есента на 2030 г.

   Това става ясно от решението на КС, с което е отхвърлено искането на президента, както и това на група депутати от "Възраждане", да се обяви за противоконституционен избора на двамата, извършен през януари т.г.

   Решението е прието единодушно, но при участието на 10 съдии, тъй като Белазелков и Атанасова не са участвали в заседанието. С него КС обявява за противоконституционна само онази част от решенията на парламента за избора на двамата съдии, в която изрично е записано, че те се избират с мандат от 9 години.

   Само седмица преди избора на двамата от парламента, КС, по искане на президента, прие тълкувателно решение за продължителността на мандата на конституционните съдии, които са избрани след срока, в който трябва да се извърши подмяната на състава на съда (т.нар. ротация). Според това решение, конституционен съдия, избран или назначен след срока, в който трябва да се извърши обновяването на състава на КС, упражнява правомощията си само за оставащия срок от мандата, считано от момента на ротацията.

   Конституционният съд се състои от 12 съдии с 9-годишен мандат, като една трета от тях се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, а една трета се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Съставът на КС се обновява на всеки три години по ред, определен със закон. По традиция обновяването се извършва през ноември, като дотогава трябва да са излъчени новите съдии от трите квоти. При последната ротация през ноември 2021 г. обаче, клетва положиха само Соня Янкулова (от квотата на съда) и проф. Янаки Стоилов (назначен от президента Радев). Парламентът трябваше да излъчи двама съдии от своята квота, но не го направи тогава, а успя едва през януари т.г. По тази причина и мандатът на двамата нови съдии - Атанасова и Белазелков ще е по-кратък с близо две години и два месеца.

С днешното решение КС обяви за противоконституционна и формулата, която определя, че Белазелков се избира на мястото на Анастас Анастасов, а Атанасова - на мястото на Гроздан Илиев. И тогава, и сега, не е ясна логиката на тази формула.

Решението беше очаквано, тъй като КС отдавна е приел в своята практика, че конституционното изискване към членовете му да имат високи професионални и нравствени качества не подлежи на проверка от никой орган, включително и от самия съд. Според КС преценката на тези качества може да прави единствено органът който избира, съответно назначава съдии от своята квота - парламентът, президентът или общото събрание на върховните съдилища.

   В двете искания се сочи, че процедурата по избора на конституционни съдии не е била наистина открита, публична и прозрачна, както изисква новият чл. 91 а от Конституцията, което делегитимира самия избор. Това подменя из основи преценката на народните представители по отношение избора на двама конституционни съдии. Според президента изборът трябва да е обоснован, т.е. "да е мотивиран, аргументиран, издържан с образованието и професионализма на кандидатите", което означава да е резултат на "един съдържателен дебат по конституционните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите". Процедурата само формално е била прозрачна, но реално изборът е бил резултат на политически консенсус.

   Според КС, в случая парламентът е приел процедурни правила за избора на конституционни съдии, които съдържат процедури и способи за осигуряване на публичност, откритост, прозрачност и обоснованост на избора, а самата процедура е била проведена при спазване на тези правила. КС припомня позицията си, изразена в Решение №11 от 1994 г. по к.д. №16/1994 г., според която "преценката за избор или назначаване, включително и за притежаването на високи нравствени качества принадлежи единствено на органа, оправомощен да я прави. Тя не подлежи на конституционен контрол, защото е лична и суверенна. Личностната преценка за професионалните и нравствени качества е единствено право и отговорност на избиращия, респективно назначаващия орган". Цитираното решение е по повод на оспорения указ на президента Желю Желев за назначаването на Георги Марков за конституционен съдия с мотив, че той не отговаря на изискването за високи нравствени качества, каквито трябва да притежават членовете на КС. Изтъкват се публикации в печата, в които се твърди сътрудничество на г-н Марков със службите на бившата Държавна сигурност.

   Интересна подробност по днешното дело е, че в своето становище до КС Съюзът на юристите в България заема позиция, че Борислав Белазелков напълно отговаря на изискваните качества за съдия, но е спорно дали Десислава Атанасова има необходимия юридически стаж от 15 години. Атанасова е била вписана като адвокат, докато е била депутат в парламента и практически не е упражнявала адвокатската професия, за да натрупа стаж, се сочи в становището.

  През ноември т.г. предстои поредната ротация на съдиите от КС - от състава му излизат четирима, а на тяхно място президентът трябва да назначи двама нови съдии, парламентът и върховните съдилища - по един.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha