Русенският университет е с най-голямо финансиране сред висшите училища в България по програма Еразъм + (КА171)

 Русенският университет е с най-голямо финансиране сред висшите училища в България по програма Еразъм + (КА171)
Публикация   02 Юли, 2024   /     akcent.bg   /     1097

Университутът е награждаван нееднократно за отлично изпълнени проекти за мобилност по програма

Русенският университет спечели най-голямата сума за осъществяване на мобилности до университети в страни извън Европейския съюз по линия на програма Еразъм+. Това показват резултатите от селекцията, публикувани на сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) на 1 юли 2024 г. Всички подадени предложения от Русенски университет за обмен са финансирани и са оценени с високи оценки над 88 т. (от 100 възможни).
 
    Русенски университет е на първо място не само по размера на отпуснатата субсидия, но и по брой одобрени държави (24 държави извън Европейския съюз). За първи път университетът ще осъществява обмен с нови университети от 9 държави - Бразилия, Египет, Ирак, Камбоджа, Лаос, Мароко, Тунис, Туркменистан и Черна гора.
 
   За следващата учебна година университетът ще изпраща и приема студенти, докторанти, преподаватели и служители от партниращи университети в 24 държави извън ЕС с финансиране по програма Еразъм+: Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Алжир, Египет, Йордания, Мароко, Тунис, Камбоджа, Китай, Лаос, Малайзия, Тайланд, Виетнам, Киргизстан, Туркменистан, Узбекистан, Ирак, Бразилия и Канада.
 
  Тези високи резултати са поредното доказателство за това, че програмата Еразъм+ в Русенски университет всяка година разширява и надгражда своите постижения благодарение на усилията на целия екип, който подготвя и работи по реализацията на проектните предложения: акад. Христо Белоев, проф. д-р Пламен Кангалов, проф. д-р Генчо Попов, доц. д-р Десислава Атанасова, доц. д-р Галина Иванова, гл. експерт Милена Богданова, ст. експерт Диана Георгиева, проф. д-р Юлиана Попова, засл. доц. Стоянка Смрикарова, проф. д-р Антоанета Добрева, доц. д-р Людмила Михайлова, доц. д-р Цветелина Харакчийска, проф. д-р Велизара Пенчева, проф. д-р Пламен Захариев, доц. д-р Нина Бенчева, проф. дн Анелия Манукова, проф. д-р Станка Дамянова, доц. д-р Цветелина Георгиева, доц. д-р Асен Асенов, доц. д-р Павел Витлиемов, доц. д-р Тодор Деликостов, гл. ас. д-р Борис Костов, доц. д-р Лилия Тодорова и гл. ас. д-р Деница Василева.
 
    Русенският университет е награждаван нееднократно за отлично изпълнени проекти за мобилност по програма Еразъм+.


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha