Европейската комисия ЕК излезе с препоръки за българската икономика

Европейската комисия ЕК излезе с препоръки за българската икономика
Публикация   20 Юни, 2024   /     akcent.bg   /     457

Като положителен факт от ЕК посочват, че производителността на труда е продължила да се увеличава

   България наваксва изоставането си от ЕС по повечето показатели, но продължава да бъде държавата членка на ЕС с най-нисък БВП на глава от населението като в същото време преживява бърз спад на населението. Страната е изправена пред значителни териториални неравенства и трябва да даде приоритет на инвестициите и подкрепата за бизнес средата, особено във високите технологии, за да се справи с това неравенство, особено при трите северни региона, които са най-изоставащи. Това препоръчва ЕК в анализ, който е част от публикувания редовен доклад за икономическото развитие на страната ни.  

  Брюксел отчита, че конкурентоспособността на България е отслабнала през последните години най-вече поради липсата на подкрепа за бизнес средата и ниската ефективност на държавното управление и бизнеса . 

  Като положителен факт от ЕК посочват, че производителността на труда е продължила да се увеличава, както и търговията ни в рамките на единния пазар. Предизвикателствата, които остават пред конкурентоспособността на страната ни, според Брюксел са:

   - Недостиг на квалифицирана работна ръка, включително сред малцинствата и групите в неравностойно положение, което спъва производителността и предлагането на работна сила 

   - Преходът към зелени/цифрови технологии, където слабост продължават да бъдат енергийна интензивност и високи разходи за енергия, екологизация и съхранение, които оказват влияние върху разходите за конкурентоспособност. 

   - Слаба публична администрация и регулиране, които оказват отрицателно въздействие върху бизнес средата и възпрепятстват инвестициите, иновациите и конкуренцията. 

  В този смисъл, от ЕК препоръчват България да подобри образователния процес и уменията на работниците, както и да намали зависимостта от изкопаемите горива. Комисията смята, че е необходимо внедряването на възобновяеми енергийни източници при осигуряването на централно отопление, включително от ветрогенератори. Препоръчва се още нашата страна да подобри възможностите за съхранение на енергия и на електропреносната мрежа, както и да подпомогне енергийно бедните граждани. 

   За следващата година ЕК очаква България да ограничи общия бюджетен дефицит под три процента от БВП и да запази равнището на държавния дълг в разумни граници в средносрочен план. Препоръчва се значително ускоряване на изпълнението на програмите на политиката на сближаване и по плана за възстановяване и устойчивост и за енергиен преход, включително с подобряване работата на администрацията и повишаване качеството на процедурите за обществените поръчки, както и укрепване на дейността на регулаторите. 

   Според ЕК важно за страната ни е също така да развие допълнително градския транспорт и железниците, включително с изграждането на необходимата инфраструктура. Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha