Индустриален парк ЛВЗ е най-добрият от класираните общо 11 проекта по Програма за развитие на индустриалните райони

Индустриален парк ЛВЗ е най-добрият от класираните общо 11 проекта по Програма за развитие на индустриалните райони
Публикация   11 Юни, 2024   /     Румен НИКОЛАЕВ   /     817

Проектът е за близо 32 млн. лева и включва общинска инфраструктура

    11 са одобрените за финансиране проектa по процедурата чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.  Информацията потвърдиха за Акцент.БГ от пресцентъра на министерството на Росен Карадимов.

    От тях 7 броя са съществуващи индустриални паркове/зони, създадени преди 28.04.2022 г. 4 броя са нови и в процес на изграждане индустриални паркове/зони, създадени след 28.04.2022 г.

  За изпълнението на одобрените за финансиране предложения ще бъдат предоставени средства в размер на 206,55 млн. лв.

   По процедурата постъпиха 20 предложения, с обща стойност на заявеното по тях финансиране в размер на  383,9 млн. лв.

След приключването на работата на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадените предложения, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, в качеството си на Структура за наблюдение и докладване по Програма за икономическа трансформация, от НПВУ, публикува Списък на предложените за финансиране предложения за

   Одобрените кандидати ще бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията посочени в Условията за кандидатстване по процедурата.

Рег.№ на предложението за         Наименование на       Среден резултат     Категория на     Общо допустими        Общ размер на       Общ размер на

   за изпълнение на инвестиции     кандидата                 (брой   точки)         предприятието      разходи на               средствата от      собственото съфинансиране         
           в ИС за ПВ                                                                                                                                проекта                      Механизма (лв              проекта (лв.)
                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
BG-RRP-3.007-0012        "Индустриален парк  ЛВЗ" ЕООД
Реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за  "Индустриален парк ЛВЗ" гр. Русе, в това число и обновяване на сградния фонд

                                                                          89                       Голямо           3177335.86         26111216.13              7066119.73

   За отбелязване е фактът, че първият в тази престижна класация проект е частен и само още един е достигнал до финалната права сред общо 30 кандидатствали. Също така проектът "Индустриален парк  ЛВЗ" ЕООД е с одобрени до лев предложени в проекта средства.

 BG-RRP-3.007-0006     ОПЕРАТОР НА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН ЕООД
„Развитие на Индустриален Парк Шумен АД, чрез изграждане, реконструкция и рехабилитация на довеждащата и вътрешната технически инфраструктури в границите на индустриалния парк с цел привличане на допълнителни инвеститори”
                                                                        78                         Микро             4525769.46       3620615.57                  905153.89

  BG-RRP-3.007-0011    Индустриален технологичен парк - Свищов ЕООД
Изграждане на "Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов"

                                                                        74                       Голямо             34551672.40       26916508.17               7635164.23

 BG-RRP-3.007-0009    БАЛКАН АД Развитие на Индустриален парк "Балкан" - гр. Ловеч за привличане на инвестиции

                                                                   67                       Средно                  29161203.05         23328962.44            5832240.61

  BG-RRP-3.007-0003    РИЪЛ ЕСТЕИТС ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД Развитие на Индустриален парк    Рожен 41

                                                                    60                       Голямо                12108582.62           9664373.57             2444209.05

 BG-RRP-3.007-0004        Индустриален и логистичен парк - Бургас АД Инвестиции в развитието на индустриален парк Бургас

                                                                     58                   Голямо                     39193098.65            25729605.23        13463493.42

 BG-RRP-3.007-0022       ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ АД AttractInvest ZAGORE – Стимулиране на икономическия растеж в региона, чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в Индустриална зона Загоре - Еленино“
                                                                     58                  Голямо                      17356959.54            13883954.98             3473004.56

   Списък на предложените за финансиране предложения за изпълнение на инвестиции по Компонент 1 по процедура BG-RRP-3.007 "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)", подредени по реда на тяхното класиране, и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени за всяко от тяКоментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha