Отбелязваме Международния ден на архивите

Отбелязваме Международния ден на архивите
Публикация   09 Юни, 2024   /     akcent.bg   /     137

Българските архивисти са едни от първите, които имат свой професионален празник

   Международният ден на архивите се отбелязва от 2008 г. с решение на Общото събрание на Международния съвет на архивите в Квебек, Канада, от месец ноември 2007 г. Целта е да се обърне внимание на световната общественост върху значението на архивното наследство като ценно свидетелство за икономическото, политическото и социалното развитие на човечеството. Инициативата за създаването на деня е на участниците в Международния конгрес на архивите проведен във Виена, Австрия от 23 до 28 август 2004. Конгресът се организира от Международния съвет на архивите (МСА) и се провежда на всеки четири години. МСА е създаден през 1948 г. под егидата на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО). 

   Структурирането на Архива в Русе като самостоятелно учреждение, което “осъществява приемането, обработката и съхранението на документи и организира тяхното използване” е предшествано от активността на немалка част русенски общественици и интелектуалци, заели се с нелеката задача да напишат история на своя град. Води ги интересът им към миналото на рода, града, нацията на държавата .….. На заседание на Русенския общински съвет от 28 октомври 1938 г. помощник-кметът Иван Фетваджиев докладва за желанието на група русенски интелектуалци да напишат история на града. В подобен труд се разчита да намери отражение “миналото на града и неговия принос в стопанското и културно развитие на страната”. Взето е решение към Общината да се уреди “Фонд за написване и издаване историята на град Русе”, а помощник-кметът Асен Думанов е натоварен да изработи Правилник за службата към фонда. В общинския бюджет за 1939 г. е предвидено разходно перо в полза на фонда, а самото написване на историята трябва да стане след прилагане на специална конкурсна програма. Към фонда са структурирани комисии за събиране на документи. Това е първата реализирана идея за създаване на център, в който да се събират писмени паметници за една наскоро отминала епоха. Следващите години са скептични на известия за дейността на създадените комисии-  други събития определят ежедневието на русенци.

   Става ясно, че организацията по събиране, проучване и публикуване на материалите за история на гр. Русе изисква създаване на координиращо звено. За тази цел е конструиран  Комитет, който да обединява и ръководи инициативите. Негови членове стават: Аспарух Емануилов, юрист, публицист, общественик, изследовател на творчеството на Захари Стоянов, член-кореспондент на института „Ботев-Левски” – определен единодушно за председател на Комитета, Никола Ангелов, директор на Градския исторически музей– секретар, и членове Александър Маждраков, Илия Киселов, директор и драматург на Русенския драматичен театър (след смъртта на А. Емануилов е избран за председател на Комитета) и Елисавета Борова, учителска по история в Мъжката гимназия. Загрижеността за съдбата на документите е водеща в информациите, които членовете на Комитета изпращат до висшестоящите органи. През лятото на 1950 г. те докладват, че съществува реална опасност при провежданата в страната обща акция за събиране на вторични суровини между “отпадъците” случайно да попаднат “ценни изчерпателни издания на книги, вестници и списания, биографически рядкости, архивни материали, старопечатни книги и др., които по никой начин не бива да бъдат унищожавани”. Затова препоръчват към приемателните центрове за вторични суровини да се създадат комисии от училищни инспектори, библиотекари, учители по български език и история от русенските училища, които да преглеждат предаваната хартия и да заделят всичко онова, което по тяхна преценка би представлявало интерес за бъдещата работа на Комитета.

 

Първият Международен конгрес на архивистите се провежда в Париж през 1950 г.  

  Ето какво четем за първото честване на Международния ден на архивите:

   За първи път днес се чества Международният ден на архивите

      За първи път днес се чества Международният ден на архивите. 
   Решението за отбелязването му е взето на  Генералната асамблея на Международния съвет на архивите /МСА/ в Квебек, Канада, през ноември 2007 година. 
    На този ден през 1948 г. в Париж към ЮНЕСКО е основан МСА. 
   Първото отбелязване на Международния ден на архивите съвпада с 60-годишнината на световната професионална организация на архивистите от 190 страни.   
   Международният ден на архивите е изключителна възможност за  архивистите по цял свят да изтъкнат значението на документите и архивите в своята страна, да убедят  държавните институции и обществото, че ефективното съхранение на документите е важно  условие за доброто управление, прозрачността и отговорността, за опазването на колективната памет на нациите и обществото, както  и да насърчат обществения интерес към архивите, се казва още в съобщението.
Българските архивисти са едни от първите, които имат  свой  професионален празник, отбелязван  на  10 октомври още от 1951 г. Решението на МСА и включването на датата 9 юни в календара на ЮНЕСКО като световен ден на архивите и архивистите  им предоставя още една добра възможност ежегодно да напомнят за значението на документите и за своята неуморна грижа и отговорност за опазването им, се посочва в съобщението.

   МСА е неправителствена организация, финансирана от своите членове, която работи чрез дейностите на това разнообразно членство. В продължение на повече от седемдесет години. С повече от 2000 членове в 161 държави. Съветът използва културното многообразие на своите членове, за да предостави ефективни решения в областта на съвременната архивистика. МСА се стреми да защити и осигури достъп до архивите чрез определяне на стандарти, професионално развитие и създаване на възможност за диалог между архивисти, политици, създатели и потребители на архиви.

   Международният съвет на архивите работи в тясно сътрудничество с междуправителствени органи като ЮНЕСКО и Съвета на Европа, както и с други неправителствени организации като Международния комитет на Синия щит, който има за  цел опазване на световното културно наследство, в частност архивното културно-историческо наследство от заплахи като въоръжени конфликти и природни бедствия.

   България е член на Международния съвет на архивите от 1960 г.

Тагове : архивисти ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha