Районна прокуратура – Русе изнесе обучителна лекция пред ученици от Математическа гимназия ,,Баба Тонка“ в гр.Русе

Районна прокуратура – Русе изнесе обучителна лекция пред ученици от Математическа гимназия ,,Баба Тонка“ в гр.Русе
Публикация   30 Май, 2024   /     akcent.bg   /     289

   Ралица Милчева – прокурор в Районна прокуратура – Русе, изнесe лекция на тема „Престъпления против политическите права на гражданите и упражняване на избирателните права на гражданите“ пред ученици от XІ - те класове на Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр.Русе и техния преподавател по гражданско образование Миглена Дамянова - Радойска.

   Темата на лекцията е избрана във връзка с провеждането на предстоящите избори за народни представители в Народно събрание и членове на Европейския парламент.

   По време на лекцията прокурор Милчева разясни на учениците престъпленията, свързани с упражняване на избирателните права на гражданите, механизма на тяхното разкриване и доказване, като бяха разказани случаи от практиката.

   На учениците бяха представени и исторически факти относно признаването от различните държави на правото на жените да избират и да бъдат избирани.

   Темата предизвика интерес сред учениците. Те поставиха различни въпроси, на които прокурорът отговори на достъпен за учениците език. От своя страна учениците разказаха за посещението си в Европейския парламент в Страсбург и проведените от тях дискусии по различни проблеми, включително и политическата дезинформация, свързана с предстоящите избори за Европейски парламент.

   Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha