Четвъртък, 30 Май 2024

В България има много голям брой магистрати на глава от населението

В България има много голям брой магистрати на глава от населението
Публикация   07:44     20 Апр, 2024 /     ИПИ   /     332

И числата показват, че съдебната власт в България трябва да се реформира

   В деня на Българската конституция и професионален празник на юристите ИПИ представя “Съдебната власт в числа” – първото и единствено по рода си интерактивно табло, което обощава и визуализира основни аспекти от работата на съдебната власт в България по ясен и достъпен начин. То осигурява директен достъп до данни, на които може би никога нямаше да обърнете внимание, разгледате, анализирате и проследите в сравнителен план през годините.

   Използвайки достоверни, обективни и проверими данни, таблото показва динамиката на процесите в съдебната власт през последното десетилетие, както и някои предизвикателства, пред които тя се изправя. Част от информацията и способът на нейното представяне могат да бъдат намерени единствено тук (например регионални карти за бързината на правосъдието, картата на (само)отводите, командироването) и др.

 

  Някои основни изводи от събраната и анализирана информация:

  • В България има много голям брой магистрати на глава от населението. Тъй като към “разходи за персонала” се насочва най-голяма част от бюджета на съдебната власт, това обуславя и прекалено раздутия бюджет на системата.
  • Бюджетът расте автоматично и продължава да се формира не въз основа на залагане на стратегически цели и оценки на постигнатите резултати.
  • Разходите се увеличават, макар натовареността, т.е. работата, да намалява. 
  • Многобройните самоотводи подсказват, че те са се превърнали от гаранция за справедлив съдебен процес в средство, чрез което може да се стигне до отказ от правосъдие.
  • Командироването се е превърнало от легитимно средство за справяне с натовареността в механизъм за заобикаляне на конкурсното начало и на практика води до повишаване в длъжност, поставяйки командированите магистрати в зависима позиция.


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha