Четвъртък, 30 Май 2024

Европейският проект МЕДУС “Иновативни образователни подходи и практики за повишаване ефективността на обучавани мигранти“

Европейският проект МЕДУС “Иновативни образователни подходи и практики за повишаване ефективността  на обучавани мигранти“
Публикация   12:41     16 Апр, 2024 /     akcent.bg   /     480

   На 16 април (вторник) 2024 г. в НЧ „Хр. Ботев 1928 г.“, град Сливо поле, се проведе заключителна среща за България по европейския проект „Иновативни образователни подходи и практики за повишаване ефективността на социалното включване и академичните резултати на обучавани мигранти" (MEDUS https://medus-project.eu/bg/home-2/), организиран по програма  Еразъм + от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и СУ „Свети Паисий Хилендарски“, Община Сливо поле. На събитието присъстваха представителите на ръководството на Община Сливо поле – Валентин Атанасов - кмет на Община Сливо поле,  Иван Иванов - секретар на Общинския съвет, заместник кметовете на Общината,  Валентин Лалков - председател на Комисията по образование на Общинския съвет,  Веска Узунова – председател на Съюза на хората от златната възраст, работодатели, учители, специалисти, родители, изследователи.

   Кметът Атанасов изказа благодарност към организаторите на събитието Русенския университет „А. Кънчев“ и СУ „Св. П. Хилендарски“ и подчерта със задоволство, че това е поредният успешно реализиран проект в сътрудничество с Университета. Той поздрави учителите за положените усилия, за споделения опит в международното образователно и социално пространство, за желанието им да надграждат знанията, уменията и компетентностите си при работа с деца и родители мигранти. Г-н Атанасов отбеляза, че за него е особено вълнуващо да участва в това събитие, защото в контекста на настоящата външна политическа реалност темата за приобщаване и интегриране на мигранти е изключително важна.

   Ръководството на Русенския университет „А. Кънчев“, в лицето на проф. д-р инж. Генчо Попов, зам.-ректор по учебната работа, поздрави участниците в събитието. Той отбеляза, че е постигнато високо качество на създадените интелектуални продукти, което е установено чрез обучение на 78 учители и специалисти от училища в България, много от които са бивши или настоящи магистри на Факултета по Природни науки и образование на Русенския университет, учители - магистри от Института по педагогика на Университета в Шедълце, Полша. Проф. Г. Попов подчерта, че повече от 12 години Русенският университет и Община Сливо поле работят успешно по международни европейски проекти за хората от златната възраст и ученици в области като образование, нематериалното културно-историческо наследство, европейско самосъзнание, дигитализация, компютърни игри и др. За тази активна дейност, Русенският университет награди с кристален приз и с плакет г-н Валентин Атанасов и с плакет г-жа Веска Узунова.

   Целта на проекта МЕДУС (означава МЕД на литовски) е развитие на професионални компетенции на учителите и специалния образователен персонал за създаване на приобщаваща академична социална и емоционална среда за ученици мигранти.

В изпълнението на проекта от октомври 2022 г. до май 2024 г. е участвал екип от преподаватели от Факултета по Природни науки и образование на Русенския университет „А. Кънчев“ и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, и учители и специалисти в специфични области от СУ „Свети Паисий Хилендарски“, Община Сливо поле. Другите 5 екипа са от Литва - Образователен център на Област Каунас, Каунаски технологичен университет и Гимназия Кармелава Балис Буракас, град Кармелава, от Румъния - Технологически лицей „Сфантул Пантелимон“, град Букурещ, и от Турция - Асоциация за единство в многообразието, град Коня.

   Доц. д-р Емилия Великова е координатор на проекта за Русенския университет, а инж. Мария Мирева е координатор за СУ „Свети Паисий Хилендарски“. Те представиха задачите, партньорите, целевите групи, методологията на работа. Интелектуалните резултати включват методически инструменти за обучение на мигранти и дейности с техните родители. Това са Електронен курс за учители и специализиран училищен състав „Приобщаващ образователен подход за успешна интеграция на ученици мигранти”, 4 модула върху приобщаващото образование с практически задачи, като създаване на брошури за мигранти на участващите училища и над 50 препоръки за преодоляване на учебните, емоционалните, социално-културно-религиозните проблеми на учениците мигранти и техните родители; Модел на Вертикална класна стая като иновативен подход за справяне с многообразието в класната стая и съответно ръководство за обучение по модела с 30 план-конспекти на уроци; Универсален дизайн за учене със 36 примерни стратегии за прилагането му; Методи на сътрудничество и взаимна помощ в подкрепа на интеграцията и обучението на ученици мигранти и Жива лаборатория „Изграждане на подкрепяща общност“ от 40 диалогични сценарии за работа с ученици и 40 - с родители, както и 12 примера на успешен педагогически опит при социална, емоционална и когнитивна интеграция.

   „Проектът МЕДУС е успешен споделен опит на работа с ученици от мигрантски произход в разнообразни класове в Литва, България, Румъния и Турция.“ – коментират участниците. „Учителите, административният и специализираният училищен персонал ще намерят полезни и атрактивни примери и съвети как да работят със смесени класове, как да подобрят социалното и емоционалното състояние на учениците мигранти; как да насърчават комуникацията и сътрудничеството с учители, училищна общност и връстници; какви средства и методи да използват за спиране на дискриминацията и тормоза в училище; как ефективно да преодоляват езиковите бариери у учениците и какви стратегии за преподаване и учене да използват за подобряване на учебните постижения на учениците. Харесва ни! Ще го използваме“.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha