Дами от Русенския университет и клуб ,,Сороптимист“ обуха различни обувки за равенство между половете

Дами от Русенския университет и клуб ,,Сороптимист“ обуха различни обувки за равенство между половете
Публикация   05 Март, 2024   /     akcent.bg   /     288

Участниците провериха знанията си за известни жени в науката и научиха интересни факти за някои от тези пионери

    Днес, 05.03.2024 г., в Докторантската зала на Русенския университет, известна още като Зала на бъдещето, се проведе среща с млади учени и граждани на Русе под надслов „Жени в STEM”. В навечерието на 8-ми март, Клуб Русе на Международната женска организация Сороптимист Интернешънъл и Русенския университет „Ангел Кънчев“ инициираха разговор за ролята на жените в науката, технологиите, инженерните професии и математиката (STEM).

   На срещата присъстваха зам.-ректорът по Международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова, преподаватели от Русенския университет и членове на СИ Клуб Русе.

   Дамите показаха своята ангажираност към темата за равноправието между половете, като обуха различни обувки, а целта на кампанията е да привлече общественото внимание към глобалното неравенство между половете в почти всички аспекти на живота.

   По интерактивен начин, чрез платформата Kahoot, участниците провериха знанията си за известни жени в науката и научиха интересни факти за някои от тези пионери в областта на информационните технологии, медицината, физиката и други научни области.

   Интересна беше дискусията за ролята и мястото на жената в икономическия и политическия живот в страната. Някои данни на Европейския парламент предизвикаха гордост, а именно, че България е на трето място в Европейския съюз по дял на жените учени и инженери в страната. Пред нас са само Дания (52,7%) и Литва (51,6%). Със своите 50,9% жени, занимаващи се с наука, страната ни попадна в положителната класация на ЕП. Това означава, че жените в науката в България са повече от мъжете.  

   Има и над какво да се работи, за да се постигне равенство между половете, залегнало в директивите на ЕС и ООН. Една критична област е неравенството в заплащането. В България мъжете получават с 12,2% по-високо заплащане от жените като за Европа процентът е 12,7. Професията с най-големи разлики в почасовото заплащане в ЕС е тази на мениджърите: с 23 % по-ниски доходи за жените, отколкото за мъжете.

   Като цяло, трябва да се борим срещу някои фундаментални предразсъдъци и стереотипи, заседнали в мисленето и на двата пола. Изследване на ООН от 2023 г. сочи, че почти половината от хората по света смятат мъжете за по-добри политически лидери, а 43% ги считат за по-добри бизнес ръководители. Още по-пряка вреда за благосъстоянието на жените се отчита във възгледите за насилието - според повече от един на всеки четирима души е оправдано мъжът да бие жена си, сочи Програмата за развитие на ООН. Докато не бъде променена тази статистика, организации като Сороптимист Интернешънъл ще имат своето място и важна роля в нашето общество.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha