С близо 800 хиляди души намалява населението на България за периода между 2013 и 2022 година.

   Това показват данните от Статистическия справочник "Демография, икономика и социално осигуряване" на Националния осигурителен институт за 2022 година, предаде БНР.

   През 2013 година живородените деца у нас са близо 66 600, през 2022 с 10 000 по-малко. Почти половината от децата са родени от майки на възраст между 25 и 34 години.

   През 2013 починалите българи са 104 000. Ежегодно се увеличават като пика в разгара на Covid кризата - достигат 149 000 през 2021, а в края на 2022 са 119 000.

   За десетилетието естественият прираст расте от -37 700 до -62 200. Раждаемостта спада от 9.2 на 1000 души от населението до 8.8. Броят на осигурените нараства с 64 000 за периода. Броят на пенсионерите намалява с близо 160 000.

   Близо 9 милиарда са били разходите в бюджета на Държавното обществено осигуряване през 2013 г. През 2022 вече надхвърлят 18 милиарда лева.

   „България е на последно място в ЕС по дълголетие. Проблемът не е толкова в раждаемостта, а в късото живеене и неговото качество“, посочи Стефан Марков, който заяви, че е нужна и нова политика, свързана с домашните грижи. В изказването си той посочи и редица международни практики, както и начините за тяхното финансиране.

   Според данни от НСИ средната възраст на населението в област Русе за 2022 г. е 47.4 години при средна за страната 45.2 години. Средната продължителност на предстоящия живот на населението в Русенско през периода 2020 – 2022 г. е 72 години, което е малко повече от средното за страната.