Сряда, 24 Април 2024

Общинският съвет в Русе прие Програма за развитие на туризма в общината за 2024 г.

Общинският съвет в Русе прие Програма за развитие на туризма в общината за 2024 г.
Публикация   06:43     18 Фев, 2024 /     akcent.bg   /     272

   На своето извънредно заседание Общинският съвет прие Програмата за развитие на туризма в община Русе за 2024 г. и отчета за изпълнението ѝ за изминалата 2023 г.

   Развитието на туризма е водещ фактор в икономиката на града, както и оказва огромно влияние върху качеството на живот на местното население. Затова този сектор има ключова роля в управленската визия на Община Русе.

В отчета подробно са описани проведените през изтеклата година събития, популяризирали общината като разпознаваема туристическа дестинация.

Основните цели, очертани в годишната програма за развитие на туризма в община Русе, са:

     - привличане на повече организирани групови и индивидуални туристи в общината, както и удължаване продължителността на престоя им;

     - създаване на комплексен туристически продукт, който обединява съществуващите атракции и услуги в града;

     - развитие на съществуващите партньорства и създаване на нови с частния сектор за предоставяне на модерни и иновативни туристически продукти;

     - позициониране на община Русе като туристически център на Регион Русе и популяризиране на дестинацията. Това може да бъде реализирано чрез участия в специализирани туристически изложения, презентиране на туристически продукти пряко на крайни потребители, изграждане на база данни с туристически агенти, публикации в специализирани издания, популяризиране в интернет пространството на интересните туристически дестинации в Община Русе и региона.

  Отчета за 2023 г. и новата програма можете да видите тук.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha