Сряда, 24 Април 2024

2/3 от учениците се готвят за матурите с частни уроци

2/3 от учениците се готвят за матурите с частни уроци
Публикация   07:40     17 Фев, 2024 /     akcent.bg   /     355

Родители плащат на учителите, които обучават децата им в училище

   Родителите масово смятат частните уроци за необходими, защото училището не е способно да предостави достатъчно добра подготовка за изпитите след 7-и и 12-и клас. Половината от родителите имат намерение да запишат децата си на частни уроци за кандидатстването след 7-и клас (48%), а всеки десети вече го е направил (9% от родителите на деца в 6-и и 9% от родителите на деца в 7-и клас). Почти 1/4 нямат намерение да записват децата си (23%), а според друга 1/10 от родителите децата им се справя сами. Що се отнася до кандидатстване след 12-и клас, още повече родители имат намерение да запишат децата си на уроци - около 67% или 2/3.

   Това показва национално представително изследване на асоциация "Родители", представено на форум за взаимодействието между училището и семейството. То е направено между септември и октомври 2023 г. от агенция "Ноема" сред 807 родители на деца между 1-ви и 12-и клас.

  За съжаление частни уроци вземат и ученици от по-малките класове, коментираха родители. Има учители, които дават уроци срещу солидно заплащане на деца, на които преподават в училище. Няма ли кой да види, че реално обучението в училище не се случва по най-добрият начин и се налага да се ходи на уроци. Практиката показва, че тези, които обучават извън училище ученици, вземат вече по 50 лева на час, като често урокът е за двама ученици, а таксата се оказва двойна.

Дисциплината - най-голям проблем

Дисциплината на учениците е най-често посочваният от родителите проблем в образованието - по-голям дори от претоварения учебен материал. Че проблемът с дисциплината е най-сериозен от всички, смятат 45% от родителите, участвали в изследването. То показва, че родителите се държат силно консервативно, като близо 70% от тях одобряват мерки като връщане на оценката за поведение и овластяване на учителите да налагат повече наказания на децата.

   "Апелът за принуда и насилие в дадена система са сигнал, че властимащите, в случая - възрастните, не са в състояние да се справят с децата си по друг начин - било поради липса на капацитет, било поради нагласата, че с децата трябва да се действа строго", коментират от Асоциация "Родители". Те отбелязват, че само от данните в изследването не може да се каже дали родителите обвиняват училището за лошата дисциплина, или доколко всъщност искат подкрепа от училището за справяне с нея. Ясно се вижда обаче, че родителите виждат трудности в това как да наложат на децата поведението, което смятат за правилно.

   На второ място като проблем (40%) родителите посочват прекаленото количество учебен материал и начинът на поднасяне - не толкова от гледна точка на учителите, а по-скоро в учебниците, които за родителите са твърде много. Най-често от претоварен учебен материал се оплакват родителите на децата в прогимназията (48%), според които на второ място попада и лошо поднесеният в учебниците материал (35%). Прекалено многото учебници (29%) и лошо поднесеният в учебниците материал (28%) са поставени на второ място, най-вече като проблем за родителите на децата в I-IV клас. Произволните "реформи" на МОН също се възприемат като основен проблем (28%), най-ясно заявен сред родителите на гимназисти.

   Що се отнася до учителите, 37% от родителите не смятат, че в образованието има проблеми, свързани с тях. Най-малко посочвания това твърдение събира в София (23%), а най-много - в селата (50%). Когато все пак става въпрос за проблеми, свързани с учителите, водещото не е критика към качеството им на професионалисти, а най-вече липсата на млади учители (24%), като това се вижда като проблем най-остро в София (34%) и най-слабо в малките градове и села (18-20%).

   Все пак се посочват и проблеми с качеството на преподаване. Два ключови проблема се посочват еднакво често - лошо поднесеният учебен материал от учителите (20%) и това, че те са консервативни и не подготвят децата за това, което им предстои (19%). Твърдението, че учителите са неподготвени, се посочва от 15% от родителите, а липсата на уважение към децата от страна на учителите - от 12% от родителите, като в София този дял е 19%.

Колко често родителите помагат с домашните?

   39% от родителите смятат, че е нормално да помагат с домашните. По-склонни да намират това за нормално са родителите с по-малки деца и тези с по-ниски доходи, а малко съгласни - по-възрастните родители, тези от столицата и с доходи над 3000 лв. месечно. Друга голяма група родители (39%) смятат, че да помагат с домашното е нормално, ако е от време на време. Близо 1/5 не смятат тази практика за нормална, тъй като показва, че детето не разбира урока.

  Най-много родителите помагат за домашните 1-2 пъти в седмицата (34%), други 28% - 3-4 пъти в седмицата или всеки ден. Една пета помагат между веднъж и три пъти в месеца, а 18% - никога. По-висок дял от средния са родители на деца в I-IV клас (40%), които помагат 3-4 пъти в седмицата или всеки ден, а най-нисък е делът сред родителите на гимназисти. Най-високите дялове на родителите, които никога не помагат за домашните, са родителите на гимназисти (47%) и родителите, живеещи на село (26%).

Различните деца

   Мнозинството от родителите заявяват, че нямат проблем децата им да учат с "различни" деца, но около 1/3 са на други мнения. 14% виждат като проблемни децата с различна сексуалност. Всеки десети родител (11%) смята за проблемни децата от ромски етнически произход, а 7% са категорични, че изобщо не искат децата им да са в близост до "различни" деца. Техният дял е малко по-висок от средното за страната в селата (12%) и по-нисък (3%) - в областните градове.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha