Понеделник, 22 Април 2024

Кметовете на Бяла, Русе и Сливо поле са в състава на представителите на Регионалния съвет за развитие на СЦР

Кметовете на Бяла, Русе и Сливо поле са в състава на представителите на Регионалния съвет за развитие на СЦР
Публикация   16:02     13 Фев, 2024 /     akcent.bg   /     357

По трима представители и заместник-представители имат общините от областите Велико Търново и Русе.

   Във Велико Търново се проведе заседание на общините от Северния централен район за планиране, на което бяха избрани представителите на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие.

   Издигането и гласуването на кандидатите се извършва по правила, разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Правилата са одобрени от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. В заседанието, в съответствие със закона, взе участие и представител на МРРБ.

   Квотата на всяка област се определя на база броя на населението. По трима представители и заместник-представители имат общините от областите Велико Търново и Русе. По двама представители и техни заместници избират общините от областите Габрово, Разград и Силистра.

   Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева припомни структурата и функциите на Регионалния съвет за развитие, в който общините са част от основния състав и имат пълни правомощия при вземането на решения по всички функции, възложени на Съвета по закон. Тя подчерта важната роля на Областните информационни центрове в процеса по подготовката и реализирането на КИТИ и решаващата роля на РСР в избора на проекти.

  Членове на РСР могат да бъдат само кметове или председатели на общински съвети. Общинските съветници могат да бъдат членове на Областните съвети за развитие.

   Избраните представители на местната власт в състава на Регионалния съвет за развитие на Северния централен район са:

 От област Велико Търново

Представители

Даниел Панов – кмет на община Велико Търново

Емануил Манолов – кмет на община Павликени

Николай Рашков – кмет на община Горна Оряховица

Заместници

Дилян Млъзев – кмет на община Елена

Венцислав Спирдонов – председател на Общинския съвет Велико Търново

Илиян Маринов – председател на Общинския съвет Стражица

От област Габрово

Представители

Таня Христова – кмет на община Габрово

Иван Иванов – кмет на община Севлиево

Заместници

Денчо Минев – кмет на община Трявна

Трифон Панчев – кмет на община Дряново

От област Разград

Представители

Дауд Аляовлу – кмет на община Цар Калоян

Добрин Добрев – кмет на община Разград

Заместници

Ахтер Велиев – кмет на община Завет

Алкин Неби – кмет на община Кубрат

От област Русе

Представители

Пенчо Милков – кмет на община Русе

Димитър Славов – кмет на община Бяла

Валентин Атанасов – кмет на община Сливо поле

Заместници

Божидар Борисов – кмет на община Две могили

Петър Петров – кмет на община Ценово

Мехмед Мехмед – кмет на община Ветово

От област Силистра

Представители

Александър Сабанов – кмет на община Силистра

Неждет Джевдет – кмет на община Главиница

Заместници

Димитър Трендафилов – председател на Общински съвет Силистра

Адем Адем – председател на Общински съвет ТутраканКоментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha